Mide lavajı (yıkama) nedir ve nasıl yapılır?

Hastanın sonda yutturularak, midenin yıkanması veya mide içeriğinin boşaltılması işlemine mide lavajı denir. Mide lavajının amacı belirlenen solüsyon ile midedeki içeriği temizlemek, yıkamak veya nötralize (etkisizleştirmek) etmektir. Gerekli eriyik veya antidotun sonda yoluyla mideye gönderilir ve gönderilen içerik geri çekilir.

Mide lavajı hangi durumlarda yapılır?

 • Zehirlenmelerde (midedeki toksik ve zararlı maddeleri boşaltmak)

 • Mide kanamalarında (mide içeriğini boşaltmak)

 • İnatçı kusma ve bulantılarda (mide ameliyatlarından önce özellikle pilor stenozunda)

 • Kardiyopulmoner resusitasyon esnasında (midede biriken havayı boşaltmak)

 • Midedeki sıvı ve gazları boşaltma durumlarında (mide basıncını azaltmak)

 • Tanı amacıyla (tbc.basili aramak için) yapılır.


Mide lavajinda (yıkamada) kullanılan malzemeler

 • Eldiven

 • Böbrek küvet

 • Huni

 • Kâğıt havlu

 • Dil basacağı

 • Tedavi bezi, muşambası

 • Ağız bakım seti

 • Bir kap içerisinde buz (Foşer sonda içinde bekletilecek)

 • Örnek almak için şişe

 • İşlem sırasında kullanılacak solüsyon

 • Mide içeriğini koymak için büyük drenaj kabı

 • Foşer sonda (Kauçuktan yapılmış, puarlı veya puarsız, hunili veya hunisiz.)


MİDE LAVAJI UYGULAMA BASAMAKLARI

1 -  Eller yıkanıp, kurulanır ve eldiven giyilir.

2 - İşlem için gerekli olan araç ve gereçler hazırlanır.

3 -  Hasta ve ailesine yapılacak işlem açıklanır, izin istenir.

4 - Mahremiyet sağlanır. (Hastanın bulunduğu ortama göre yatak ve ya sedye etrafına paravan çekilir.)

5 - İşlem kolaylığı sağlama için hastaya pozisyon verilir.

6 - Kirlenmenin önüne geçmek için hastanın dizlerinin üzerine tedavi bezi konur.

7 - Hastanın önüne drenaj kabı konularak eline kâğıt havlu verilir.

8 - Eldivenler değiştirilir.

9 - Foşer sondanın mideye girecek kısmı ölçülerek tespit edilir ve işaretlenir.

10 - Foşer sonda mideye kadar ilerletilip yerleştirilir. Uygulama tekniği:

- Foşer sonda dilinin üzerinde yukarı ve arkaya doğru boğazına kadar ilerletilir.

- İlk işlem sonrası aşağıya doğru itilir. Bu işlem sırasında hastaya derin derin nefes alması söylenir. (Nazogastirk sonda yutturma tekniğinde olduğu gibi)

11 - Sondanın midede olup olmadığı doğrulanır. (Nazogastirk sondanın kontrolünde olduğu gibi)

12 -

a - 
Yetişkinlerde yaklaşık 500ml kadar sıvı tüpün ucundan yavaş yavaş huni yardımıyla mideye gönderilir. Mideye sıvı akışı sağlarken huni vücut seviyesinden yukarıda olmalıdır.

b - Mide içeriğinin incelenmesi gerektiği durumlarda içeriğin drenaj kabına akmasını sağlamak için tüpün serbest ucu yatak seviyesinden aşağıda tutulur ve mide içeriği drenaj kabına akar.

c - Mide lavajına gelen sıvı temiz oluna kadar devam edilir. (Zehirlenme nedeniyle lavaj yapılıyorsa mide yıkama sonrasında antidot, sonda yardımıyla verilir.)

13 - İşlem gerçekleştirildikten sonra sonda uygun şekilde çıkarılır. (Sonda nasıl çıkarılır?)

14 - Hastaya ağız bakımı verilir.

15 - Eldivenler çıkarılır. Eller sabunlu suyla yıkanır.

16 - Kullanılan malzemeler ortamdan uzaklaştırılır ve uygun biçimde temizlenir ve ya atılır.

17 - Paravan ve kullanılan araç gereçler ortamdan uzaklaştırılır.

18 - Yasal dayanak oluşturmak için hasta gözlem kâğıdına mideden çekilen içeriğin;

- Rengi

- Görünüşü

- Miktarı kayıt edilir.


19 - Uygun küçük bir şişeye örnek alınıp laboratuara gönderilir. Şişenin üzerine;

- Hastanın adı soyadı

- Protokol no

- İşlem tarihi yazılır.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال