Hemşirenin topluma karşı sorumlulukları

Hemşirelik mesleğinin bir mensubu olarak hemşirenin topluma karşı sorumluluklarının iki yönü vardır. Bunlardan birincisi toplumun bir üyesi olarak yüklendiği sorumluklar. İkincisi toplumun sağlığı açısından taşıdığı sorumluluklardır.

1- Hemşirenin toplumun bir üyesi olarak yüklendiği sorumluluklar

Hemşire her şeyden önce toplumun bir üyesidir. Bu nedenle hemşire, önce iyi bir vatandaş olma niteliklerini kendisinde bulundurumalı, yasaları iyi bilmeli ve bunlara uyarak diğer kişilere örnek olmalıdır. 

Hemşirenin vatandaş olarak diğer bir sorumluluğu ise, ülkenin sağlık ve hemşirelik hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasında önderlik etmektir. Hemşire bu sorumluluğunu; hemşirelik bakımını talep etme, bu bakımın oluşturulmasında katkı ve katılımda bulunma, gereksinim ortaya çıktığında bu hizmetten yararlanma ve kendi aile bireylerinin yararlanmasını sağlama yoluyla yerine getirir.

Toplumdaki sosyal olayları izlemek için gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarından bilinçli yararlanmak bu olayların yorumunu yaparak bunlara karşı tutum ve davranışlar geliştirmek de yine hemşirenin toplumun bir üyesi olarak üstlenmesi gereken sorumluları arasındadır.


2- Hemşirenin toplumun sağlığı açısından yüklendiği sorumluluklar

Toplumun sağlığının korunması, değerli kılınması ve bozulduğunda iyileştirilmesi için toplumun katkı ve katılımını sağlama, sağlık eğitimi yapma, evde işte ve eğlenilen yerlerde sağlıklı çevre oluşturulmasında topluma önderlik etme hemşirenin bu tür sorumlulukları arasındadır.

Sağlık hizmetlerinin yönetsel ve işlevsel yapısı, tarih, politik olaylar, demografik değişiklikler, sosyo-ekonomik-kültürel durum, iç ve dış olaylar ve profesyonel baskılardan etkilenir.Hizmetlerin verilişinden o hizmeti veren meslek mensupları sorumlu olduğundan hemşire; bu konularda sürekli okuyarak, okuduklarını doğru yorumlayarak, bunların ortaya çıkardığı yeni hemşirelik gereksinimlerine uygun planlar yaparak ve bunları uygulayarak bu sorumluluğunu yerine getirir.

Toplum sağlığını tehlikeye düşüren, insan onurunu zedeleyen ve sağlık hakkını sınırlayan durumlarda uygun girişimlerde bulunmak da hemşirenin bu sorumlulukları kapsamındadır.

Sağlık Bakanlığı düzeyinde sağlık politikalarının oluşturulması toplantılarına katılma ve katkıda bulunma da hemşirenin bu sorumlulukları arasındadır.


İlgili içerikler;

Hemşirenin mesleğine karşı sorumlulukları

Hemşirenin hastalarına karşı sorumlulukları

Hemşirenin hemşirelere ve diğer çalışanlara karşı sorumlulukları

Hemşirenin sağlık kurumlarına ve kendisine karşı sorumlulukları


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال