Hemşirenin mesleğine karşı sorumlulukları

Hemşirelik mesleğinin bir üyesi olarak hemşire, mesleğin sürekli geliştirilmesinden sorumludur. Hemşireler mesleğine karşı sorumluluklarını çeşitli etkinliklerle yerine getirirler.

Hemşirelerin mesleğine karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar;

 • Toplumdaki yenilikleri ve değişiklikleri izleme, alıştırmalar yapma, bunların sonuçlarından yararlanma, diğer ülkelerle ilişki kurarak hemşirelik deneyimlerini paylaşma,

 • Yeni durumlara göre; hemşirelik felsefesini fomüle etme, bakım standartlarını ve bunları ölçecek kriterleri belirleme, teknik, metot ve işlem geliştirme,

 •  Yeni gelişmelere göre; hemşirelik eğitimi gereksinimlerini saptama, eğitim programını yapma, programın yürürlülüğe konulmasında gerekli insani ve maddi kaynakları belirleme, organize etme, programı yürürlülüge koyma, yürütülmesini denetleme ve sonucu degerlendirme,

 • Oto-kontrolu sağlayabilecek güçte kurumlar oluşturma, bu kurumlar aracılığı ile meslek ahlak yasası kurallarını belirleme, bu doğrultuda yaptığı denetimlerle, yanlış ve eksik tutum ve davranışların düzeltilmesini sağlama, bu yolla meslek onur ve haysiyetini koruma,

 • Sağlık kurumlarında çalışan başhemşirelerin, seçimi, bu göreve hazırlığı, denetimi ve değerlendirmesini sağlayacak başhemşirelere personel yönetimi, denetimi ve görev içi eğitimi, sorun çözme gibi konularda kaynaklık edecek destek yapı oluşturma,

 • Hemşirelik yasasını gerektikçe gözden geçirerek günün koşullarına uygun düzenlemeler yapma ve yönetmeliklerin de bu doğrultuda düzenlenmesini sağlama,

 • Gerçek hemşireliği topluma tanıtmak için, gerçek hemşireliğin sergilenmesini garantiye alabilecek yaptırımlar belirleme ve uygulama,

 • Kitle iletişim araçları aracılığı ile hemşireliği tanıtma ve bu yolla hemşirelik hizmetleri ve hemşirelik  eğitimine karşı talebi artırma,

 • Hemşireler arası bilgi paylaşımını kolaylaştıran yayın organlarını oluşturma,

 • Hemşirelikte eğitim ve uygulamalarda yararlanabilecek ders kitaplarıyla, el kitapları türünde kitapların basımını sağlama,

 • Hemşirelerin, hemşire öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmasını sağlama,

İlgili içerikler;

Hemşirenin topluma karşı sorumlulukları

Hemşirenin hastalarına karşı sorumlulukları

Hemşirenin hemşirelere ve diğer çalışanlara karşı sorumlulukları

Hemşirenin sağlık kurumlarına ve kendisine karşı sorumluluklarıKAYNAK: Hemsire.Com.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال