Hemşirenin hastalarına karşı sorumlulukları

Hemşire hastalarını bireysel özellikleri ile ele alarak, onların; fiziksel,psikolojik ve manevi rahatlıklarını sağlamakla sorumludur. Hemşire bu sorumluluğunu ilkeler doğrultusunda geliştirdiği ve uyguladığı bakım planı ile yerine getirir.

Sağlığın en temel insan haklarından biri olduğu ve hemşireliğin evrenselliği esasına dayalı hemşirelik ahlak yasası geliştirir ve buna göre bakım verirken;

  • Yaşam,insan onuru ve haklarına saygılı davranılmasına

  • Milliyet, ırk, mezhep, renk ,yaş, cinsiyet, politik ve sosyal statü ayrımı yapılmamasına

  • Bireyin; deger, örf, adet ve manevi inançlarına saygılı davranılmasına

  • Bireylerden alınan sır niteliğinde bilgilerin saklanmasına, ancak, bireyin iyiliği için gerektiğinde bunların paylaşılmasına

  • Bilinmeyen uygulamaların yapılmamasına

  • Verilen bakımın bütünlüğünü sağlamak için diğer ilgili gruplarla çalışılmasına özen gösterir.

Bu sorumluluklarıyla ilgili olarak hemşireler ayrıca; erişkin ya da çocuk olsun, bütüncül ve aile merkezli bakım ilkeleri doğrultusunda hastaların aileleriyle birlikte olmalarının önemine dayanarak hasta ziyaretlerine gereken düzenlemeleri getirirler.

Hastanın ilaçlarının zamanında ve doğru verilmesi, tedavilerinin zamanında ve doğru yapılması hastaya bu konularda ilgili açıklamalarda bulunulması, hastaya zarar vereceği düşünülen uygulamalardan kaçınılması hemşirenin bu alana ilişkin sorumlulukları kapsamındadır.


İlgili içerikler;

Hemşirenin mesleğine karşı sorumlulukları

Hemşirenin topluma karşı sorumlulukları

Hemşirenin hemşirelere ve diğer çalışanlara karşı sorumlulukları

Hemşirenin sağlık kurumlarına ve kendisine karşı sorumlulukları


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال