Hemşirenin hemşirelere ve diğer çalışanlara karşı sorumlulukları

Hemşire sadece kendisinin değil, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının da sorumluluklarını taşımaktadır. Bu sorumluluk sağlık hizmetlerinin profesyonel şekilde ilerlemesini sağlar.

Hemşirenin hemşirelere karşı sorumlulukları

Hemşire sadece kendisinin değil, meslektaşlarının da sorumluluğunu taşımaktadır. Mesleğini icra ederken hemşireliği zedeleyici davranışlardan kaçınmanın yanı sıra, toplumun bir üyesi, aynı zamanda bir hemşire olmanın yüklediği davranışlar göstermek hemşirenin meslektaşlarına karşı olan sorumlulukları arasındadır.

Hemşireler arası iyi bir iletişim ağı kurma, mesleki gelişmeleri izleme ve paylaşma, derneğine üye olma, derneğin sürekli gelişmesini sağlayarak mesleki gelişmeye katkıda bulunma, hemşirenin bu alanla ilgili sorumluluklarındandır.


Hemşirenin sağlık çalışanlara karşı sorumlulukları

Hangi sağlık kurumunda olursa olsun, bireylere sağlık hizmeti verilmesiyle ilgili diğer sağlık elemanları da bulunmaktadır. Sağlık hizmetini gereksinenlere bu hizmetlerin sunulmasında, bireylere en yakın sağlık elemanı hemşiredir. Bu nedenle hemşire, diğer hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bunların bireylere ulaştırılmasını garantiye almakla sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için sağlık ekibinin üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını ne kadar iyi bilirse, bireylerin bu hizmetlerden yararlanma oranı da o oranda yükselir.

Ekiplerin başarısı, ekip üyelerinin başarılarıyla doğru orantılıdır. Sağlık ekibinde başarısız ya da yetersiz üyenin bulunması ekibin başarısını, dolayısıyla ekip üyelerinin başarısını olumsuz etkiler. İşte bu nedenle ekip üyelerine birbirine hesap sorma hakkı ve hesap verme sorumluluğu doğar.

Sağlık ekibiyle olumlu mesleki ilişkiler kurmak, etkin iletişimde bulunmak ve onlarla işbirliği yapmak hemşirenin bu alana ilişkin sorumluluklarındandır.


İlgili içerikler;

Hemşirenin mesleğine karşı sorumlulukları

Hemşirenin topluma karşı sorumlulukları

Hemşirenin hastalarına karşı sorumlulukları

Hemşirenin sağlık kurumlarına ve kendisine karşı sorumlulukları


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال