Diyabet eğitim hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelik yönetmeliğinde yer alan diyabet eğitim hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları bu içeriğimizde.

Diyabet eğitim hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

 1. Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir.
 2. Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis / ünite hastalarını geliştirdiği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler.
 3. Bakımın planlanmasını ve uygulanmasını organize eder. (Hemşirelik bakım planları)
 4. Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar.
 5. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetimine destek olur.
 6. Kabul edilmiş protokoller ve reçete edilen seçenekler çerçevesinde tedaviyi yönlendirir.
 7. Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir.
 8. Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatır.
 9. Diyabetli bireye / yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır.
 10. Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programı geliştirilmesinde rol alır.
 11. Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendirir.
 12. Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder.
 13. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur.
 14. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
 15. Eğitim programının içeriğini hazırlar ve eğitim materyali geliştirir.
İlgili içerik: Diyabet hemşirelik bakım planı
KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال