Becayiş nedir? Nasıl yapılır? Dilekçe örneği ve becayiş ilanları

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre becayiş "karşılıklı yer değiştirme" olarak ifade edilmektedir. Becayiş kelimesi ülkemizde farklı bir anlam kazanarak kamu çalışanları ile ilgili bir terim haline gelmiştir.

Becayişe dair merak ettiğiniz sorunun üzerine tıklayabilirsiniz.

Becayiş nedir?
Becayiş nasıl yapılır? Becayiş yapma şartları nelerdir?
Asil memur ile aday memur becayiş yapabilir mi?
Zorunlu hizmete tabi olan memurlar ile zorunlu hizmete tabi olmayan memurlar becayiş yapabilir mi?
Becayiş dilekçesi nasıl yazılır? Becayiş dilekçesi örneği.
Becayiş dilekçesi nereye verilmelidir?
Becayişte belirli bir dönem var mıdır?
Becayişte memurlar arasında derece eşitliği aranır mı?
Becayis icin bir yıl görev yerinde kalma sartı var mı?
Belediye ve üniversite çalışanlarının becayiş hakkı var mı?
Meb personeli (öğretmenler) becayiş yapabilir mi?
Becayiş ilanları
Becayişle ilgili sorunuz mu var bize sorun


Becayiş nedir?

Becayiş; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73. maddesinde, "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." ifadeleriyle tanımlanarak açıklanmıştır.


Becayiş nasıl yapılır? Becayiş yapma şartları nelerdir?

Devlet Memurları Kanunu'nunda belirtildiğine göre becayiş yalnızca aynı devlet kurumunda çalışan ve aynı sınıfta bulunan kişiler arasında yapılabilir. Bir diğer ifade ile, T.C. Sağlık Bakanlığı personeli ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı personeli yer değiştiremez. Örneğin, yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın Mardin'e atadığı bir hemşire ile yine aynı bakanlık tarafından Konya'ya atanmış bir hemşire yer değiştirebilir.

Becayiş yapacak kamu çalışanlarının sınıf ve unvanları aynı olmalıdır. Örneğin hemşireler kendi aralarında, ebeler kendi aralarında, bilgisayar programcıları kendi aralarında becayiş yapabilme hakları vardır. Becayiş yaparak il veya ilçe değiştirmek isteyen kişiler bireysel olarak yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Örneğin, Konya ve Giresun arasında becayiş yapacak Sağlık Bakanlığı'na bağlı iki kamu çalışanının bir dilekçe hazırlayarak Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa iletmesi gerekir. Bu başvurunun da Sağlık Bakanlığı tarafından  uygun görülmesi şartı aranır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, becayiş yapmak için atamaya yetkili idari amirlerin onayını zorunlu görmüştür. Fakat idari amirlerin becayiş yapmaya izin vermemesi için hiçbir sebep yoktur.


Asil memur ile aday memur becayiş yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73'üncü maddesine göre, becayiş yalnızca aynı kurumda ve aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmektedir. Kanun metninde asil memur ve aday memur gibi bir ayrım yapılmamıştır.

Asil memur ile aday memurun diğer şartları aynı olması halinde becayiş yapmasında herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Fakat, atamaya yetkili amirlerin becayişte üst düzet yetkisi bulunduğu için aday memurlarla asil memurların yer değiştirmesine olumlu bakılmamaktadır. Yönetimin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerektiği için becayiş talebinin olumsuz karşılandığı durumlarda hukuk yolu her zaman açıktır. Red cevabı gelmesi halinde emsal kararlar ile dava açılarak sonuç lehe çevirilebilir.


Zorunlu hizmete tabi olan memur ile zorunlu hizmete tabi olmayan memur becayiş yapabilir mi?

Öğretmenler ve bazı meslek gurupları kamuda zorunlu hizmete tabidir. Zorunlu hizmet bölgesinde çalışan memurun becayiş isteyeceği bölgeninde zorunlu hizmet bölgesinde olması gereklidir.

Memurların becayiş talep ettikleri yere atanmasına engel teşkil edecek durumların varlığı söz konusuysa red cevabı alacaklardır. Örneğin, belli bir süre ikamet ettiği yere, görevini olumsuz etkileyecek maddi ilişkileri bulunan bölgelere atanması konusunda bir yasak bulunması söz konusu ise, becayiş talebi reddedilecektir.


Becayiş dilekçesi nasıl yazılır? Becayiş dilekçesi örneği

Becayiş başvurusu dilekçeleri 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik maddelerine göre kaleme alınmalıdır. Yönetmeliğe uygun yazılmayan dilekçelerde memurlara çok nadirde olsa uyarı cezası verilebilmektedir.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre başvurular en yakın idari amire elden teslim edilmelidir. İdari amir, başvuru hakkındaki fikrini asla beyan etmeden, dilekçeyi Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesine göre alarak yetkili amire intikal ettirmekle yükümlüdür.

Becayiş dilekçesinde tarih, görev, unvan, ad, soyadı, baba adı, şehir, memuriyete başlangıç tarihi, sicil no ve dilekçenin verileceği amirin ünvanı yazılmalıdır. Dilekçenin en altına isim ve soy isim yazılarak, tarih belirtilip ve imzalanmaldır.


 

Becayiş dilekçesi örneği


Becayişte belirli bir dönem var mıdır?

Kurumların özel mevzuatlarında becayişlerle ilgili bir kısıtlama yapılmamışsa, yılın her ayında becayiş yapılabilir. Ancak bir yılda birden fazla becayişe olumlu bakılmamaktadır. Bunun sebebi becayiş ile haksız kazanç elde edenlerin olmasıdır.

657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir. Fakat, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli sağlık personelinin mevzuat gereğince sözleşmelerinin bitimine bir ay kala başvuruda bulunması gerekmektedir. Yine öğretmenlerin eğitim ve öğretimin bütünlüğü çerçevesinde ara tatil veya okul bitiminde başvurmaları daha uygun olacaktır. Eğitim öğretimin devam ettiği süreçte becayişe yetkili amirler tarafından izin verilmemektedir.


Becayişte memurlar arasında derece eşitliği aranır mı?

Memurların derecelerinin farklı olmasının önemi yoktur. Ancak, karşılıklı boşaltılacak kadroların dereceleri uyumsuz olursa becayiş gerçekleşemez. Örneğin, becayiş talebinde bulunan bir memurun kazanılmış hak aylık derecesinin 9, diğerinin derecesi 5 ise karşılıklı atama başka bir boş kadro olmadığı takdirde mümkün değildir. Benzer bir durum şefle memurun karşılıklı becayişinde de yaşanabilmektedir.


Becayis icin bir yıl görev yerinde kalma sartı var mı?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin F bendine göre “Sözleşmeli çalışanlar arasında kura ya da sınavla yapılacak yer değiştirmelerde, nakli yapılacak sözleşmeli çalışanın istihdam edildiği yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Aynı yönetmeliğin G bendinde “Sözleşmeli çalışanın, aynı sınıftaki başka bir çalışanla yer değiştirebilmesi için, çalıştığı yerdeki sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala İl Sınav ve Kura Komisyonlarına becayiş talebinde bulunmalıdır.” Bu durumda minimum 1 yıl çalışma şartı aranmamaktadır.


Becayiş ilanlarına nerden ulaşabilirim?

İnternet üzerinde bir çok becayiş bulabileceğiniz veya becayiş ilanı verebileceğiniz internet sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerin bir çoğunda maalesef teknik sorunlar yer almaktadır. Yayınladığınız ilanı becayişinizi bulduktan sonra silememe. Bir çok ilanın arasında alakasız ilanlarıda görerek aradığınız grubun ilanlarına ulaşama vb. sorunlar.

Bu makalemizin yorum kısmına da her türlü becayiş ilanlarınızı yazabilirsiniz.


Belediye ve üniversite çalışanlarının becayiş hakkı var mı?

Belediyeler ve üniversite çalışanı memurların bacayiş yapma hakkı maalesef yoktur. Zira mevzuata göre her bir belediye veya her bir üniversite tek başına bir kurumdue. Becayiş ise aynı kurumda bulunan aynı unvandaki kişilerin karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Bu tanım 657'de yer alan Kanuni bir tanımdır.

Fakat becayiş yoluyla geçiş söz konusu olmasa da, uygun bir aday bulunduğu halde kurumlar arası nakil yoluyla geçiş yapılabilmektedir.


Meb personeli (öğretmenler) becayiş yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73. maddesine göre öğretmenlerde eğitim ve öğretimi aksatmayacak tarihlerde becayişe başvurabilmektedirler.

Peki uygulanıyor mu?

Maalesef becayiş isteğinde bulunanların talepleri reddedilmekte, talepte bulunanlar red cevabından sonra mahkemelere başvurmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 28/11/2011 tarih ve 7751 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir. Aynı konudaki benzer sorular yine Strateji Geliştirme Başkanlığının 25/12/2012 tarih ve 243021 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir. İşte o cevap;MEB kısaca 2011 ve 2012 yılındaki cevabi yazılarında Becayiş ile ilgili olarak; "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili güncelleme çalışmaları devam etmektedir." diyerek becayişin yönetmeliğe konulacağı mesajı vermesine rağmen 2015 yılında bu yönetmeliği yeniden yazmış ve yürürlüğe koymuştur. 2015 yılında yayımlanan yeni yönetmelik 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir. Bu yönetmelikte becayişle ilgili tek bir satır yoktur.

Sonuç olarak: 657 sayılı kanunumuzda olmasına rağmen Meb yönetmelik düzenlemesi yapmadığı için bu hakkı öğretmenler kullanamamaktadır.


Becayişle ilgili sorunuz mu var bize sorun.

Aşağıda yer alan yorum kısmına becayişle ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Mevzuatlar konusunda uzman ekibimiz sorunuzu mümkün olduğu en kısa zamanda cevaplandıracaktır.


Bu içerik Hemşirelik Akdaemisi'nin mevzuat uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

4 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

 1. Becayiş yaparken bölge gruplarının nasıl olması gerekiyor? Bir kişi alt gruba gelirken karşısındaki onun olduğu yere yani bi üst gruba gidebiliyor mu?

  YanıtlaSil
 2. Es durumu mazeretinden aynı il içerisinde bir ilçeden diğer ilçeye aile birliği mazaretine istinaden atandım.. 1 yıl doldurdum merkezdeki devlet hastanesine becayis yapmak istedim kabul edilmedi..5 yıl şartı varmış es durumunun red cevabı geldi böyle bi şey mumkunmudur

  YanıtlaSil
 3. Merhabalar ben belediyede kadrolu memur olarak çalışmaktayım.aynı ilde bulunan çevre şehircilik il müdürlüğünde çalışmakta olan aynı ünvana sahip biri ile becayiş yapmak istiyorum mümkün müdür

  YanıtlaSil
 4. Merhaba.biz aynı ilde farklı hastanelerden becayiş yapmak istiyoruz.ben illerarasi tayinle Ağustosta geldim.becayis yapabilirmiyiz.birde arkadaşım 3 ay sonraemekli olacak sonra 1 yıl çalışma zorunluluğu varmıdır

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال