Hemşirelikte uzmanlık neden gereklidir? - Serhat Gün

Hemşirelikte uzmanlık neden gereklidir?

Son çeyrek asırda tıp bilimi teknolojinin de etkisiyle ciddi ilerlemeler katetmiştir. Bu ilerleme yeni tıp dalları meydana getirmiş ve yeni bilim dallarının doğmasına sebep olmuştur. Buna paralel olarak hemşirelik bakım standartları, modelleri de gelişme ve ilerleme göstermiştir. Bu bakım modellerini uygulamak ve geliştirmek uzmanlık isteyen bir konu. Bu sebepten dolayı alanında uzmanlaşmış hemşire ihtiyacı doğmuştur.

Ülkemizde hemşire olmak için lisans eğitimi almak gerekiyor. Uzman hemşire diye bir kavram var ancak bu uzmanlık eğitimi 2 yıl verimsiz geçen yüksek lisans eğitiminden sonra oluyor. Yüksek lisans yapmış olan bir hemşire sadece teorik eğitiminde bir gelişme gösteriyor.

Ancak uzmanlık sıfatı almak demek uzmanlık yaptığın alanda ki bütün sorunlarda en iyisi olmak demektir.


Hemşirelikte uzmanlığın sağlık sistemine yararları neler olacaktır?

 1. Daha kaliteli hasta bakımı sağlanmış olacak.

 2. Hemşirelerden kaynaklı hatalar ciddi oranda azalmış olacak.

 3. Hekimin ve hemşirenin iş yükü hafifletilmiş olacak.

 4. Başta üniversite hastaneleri olmak üzere hemşire açığı ciddi oranda kapanmış olacak.

 5. Hemşirelerin yetki, görev ve sorumluluk karmaşası ortadan kalkmış olacak.

 6. Hemşirelik fakülte ve yüksek okullarında, teorik eğitim karşılık bulmuş olacak. (Kanıta dayalı bakım.)

Hemşirelikte uzmanlık eğitimi nasıl olmalıdır?

Hemşirelikte uzmanlık eğitimi; Lisans mezunu bir hemşirenin yapılacak Hemşirelikte Uzmanlık Sınavı (HUS) uzmanlık yapmak istediği alanda en az 2 yıl öğrenim görmelidir. Bu eğitimin 3 temel aşaması olmalıdır;

 1. Birinci yıl temel tıp bilimleri (anatomi, fizyoloji, patoloji, farmakoloji, vd.) ve pratik hemşirelik.

 2. İkinci yıl klinik eğitim

 3. Klinik pratik (Yan dal alanında)

Bu eğitim üniversite hastanelerinde verilmeli (Tıp ve hemşirelik öğretim görevlileri ortak olarak.)

Bu eğitim süresince uzmanlık eğitimi alan hemşireler aynı zamanda eğitim ve klinik deneyim aldıkları kurumda çalışmış olacaklar bu durumda ülkemizde üniversite hastanelerinin büyük çoğunluğunda  yaşanan hemşire açığını ciddi ölçüde kapatmış olacak. Hemşire açığından dolayı kapanmış olan bir çok birim tekrar açılmış olacak.


Uzman hemşirenin temel görevleri ne olmalı?

 1. Hemşirelik bakımını planlar ve denetler.

 2. Hekim tarafından oluşturulan orderın ilk muhatabıdır verilen orderı planlar ve denetler.

 3. Hemşire ve sağlık çalışanlarının eğitiminde yer alır.​

Hemşirelikte uzmanlık alanları aşağıdaki gibi olmalıdır!

1. YOĞUN BAKIM

 • Yenidoğan yoğun bakım

 • Dahiliye yoğun bakım

 • Cerrahi yoğun bakım

 • KVC yoğun bakım

 • Çocuk Yoğun Bakım

 • Koroner yoğun bakım

2. CERRAHİ BAKIM

 • Stoma ve yara

 • Operasyon

 • Organ nakil

 • Endoskopi

 • Anestezi

3. DAHİLİ BAKIM

 • Diyabet eğitim

 • Diyaliz (Hemodiyaliz, periton diyaliz)

 • Enfeksiyon kontrol

 • Onkoloji (Kemoterapi, radyoterapi, kök hücre transplantasyonu)

4. PEDİATRİ

 • Bebek eğitim

5. HALK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ

 • Okul sağlığı

 • İş sağlığı

 • Aile sağlığı

 • Toplum sağlığı

 • Afet yönetimi

6. PSİKYATRİ

 • Madde bağımlılığı

 • Çocuk ve adölesan

 • KLP (Konsultasyon liyezon psikiyatrisi)

7. KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM


8. ACİL BAKIM

 • Travma

Sendikalar birbirlerini rakip olarak görmeyi bırakmalı hemşireliğin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için birlik olmalıdır. Bu öngördüğümüz projeler sendikalar ve derneklerin bir araya gelip birlik olmasıyla hayata geçirilebilir.


Serhat GÜN

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال