Kalp kateterizasyonu ve hemşirelik bakımı


Kalp Kateterizasyonu ve Hemşirelik Bakımları konusundan önce, kardiyak kateterizasyonu tanımlamak gerekir. Kalp Kateterizasyonu kalp hastalıklarında tanı amacıyla kullanılan tanıya en yardımcı fakat en fazla invaziv olan yöntemdir. Kardiyak kateterizasyon, kalp hastalığını, koroner arter hastalığını, miyokardial hastalıkları, kapak hastalıklarını ve kapak fonksiyon bozukluklarını doğrulamak için, hastalık sürecinin yerini ve büyüklüğünü tanımlamak için uygulanır.

Ayrıca tıbbı tedaviye yanıt vermeyen, stabil, ciddi angina, pektoris, kontrol edilemeyen kalp yetmezliği, ventrikuler aritmiler, papiller kas disfonksiyonu, ventrikuler anevrizma, septal perforasyon, gibi durumları değerlendirmek, en iyi tedavi seçeneğini (perkutan transluminal, koroner anjioplasti, stent, koroner arter bypass greft, kapak replasmanı) belirlemek, tıbbi veya invaziv tedavinin kardiovasküler fonksiyona etkisini değerlendirmek için de uygulanmaktadır.

Sağ kalp Kateterizasyonu

Femoral ven yoluyla vena kawa inferiora ya da bazilik ven yoluyla vena kava superiora bir floroskop yardımıyla uzanan bir kateter yerleştirilir sağ atrium, sağ ventrikul geçilerek pulmoner artere ulaşılır. Intrakardiyak basınçlar ölçülür ve kan örnekleri alınır. Trikuspit veya pulmonik kapak yetmezliği ya da herhangi bir kardiyak şantı tanılamak için kontrast madde enjekte edilir komplikasyonları tromboflebit, pulmoner emboli, vagal yanıttır.

Sol Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Angiografi

Koroner Arterlerin değerlendirilmesinde kullanılan en yararlı yöntemdir. Femoral ya da brakiyal arterden bir moroskop yardımıyla koroner arterlere tassenden aorta) kadar uzanan bir kateter yerleştirilir. Bu kateterden radyo opak madde verilir. Boyanın koronerlere yayılımısırasında seri halinde filmler çekilir. Hatta bu filmler sinehanjiografik teknikle istenildiği zaman tekrar izlenebilir, görüntü değerlendirilir vearterlerdeki herhangi bir stenoz ya da tıkanıklık görülebilir: 50 den daha fazlabir daralma önemli olarak değerlendirilir. Semptom verendurumlarda daraumalar genellikle %70’den daha fazla olan daralmalardır. Koroner arterlerin resimlerinin olduğu bir forma arterdeki tıkanıklığın yeri vederecesi kaydedilir. Bundan sonra hastanın yapılacak işleminin anjioplasti ya dacerrahı olup olmayacagına karar verilir.

Kardiyak Kateterizasyon Komplikasyonları

 • Sağ Kalp Kateterizasyonu
 • Tromboflebit
 • Pulmoner emboli
 • Vagal yanıt sol kalp kateterizasyonu
 • Stroke
 • Arterial kanama veya tromboemboli
 • Kalp tamponadı
 • Hipovolemi
 • Pulmoner Ödem Girişim bölgesinde hematom veya kan kaybı
 • Kontrast maddeye reaksiyon
 • Koroner Angiografi Miyokard infarktüsü
 • Aritmiler
 • Sağ ve Sol Kalp Kateterizasyonuna Yönelik Ek Komplikasyonlar

Kalp Kateterizasyonu ve Hemşirelik Bakımı Planları

Hemşirelik Tanısı: Anksiyete

Nedenleri: Kardiyak kateterizasyon işlemi ile ilgili eksik ya da yanlış bilgi

Beklenen Sonuç: Hastanın anksiyetesinin azaldığını ifade etmesi

Hemşirelik Girişimleri: 

 • Hastalarla iletişim sağlamak
 • Hastaya anksiyete azaltıcı yöntemleri öğretmek (relaksasyon, derin soluk alıp verme, pozitif düşünme gibi)
 • Hekim istemine göre işlem öncesi gece sedatif ilaç vermek
 • Hasta ile açık ve anlaşılır şekilde iletişim kurmak
 • hastaya anksiyete azaltıcı teknikleri öğretmek

Hemşirelik Tanısı: Bilgi eksikliği

Nedenleri: Kardiyak kateterizasyon işlemi ile ilgili

Beklenen Sonuç: İşlem öncesi, sırası ve sonrasına yönelik uygulamaları, bilgileri anladığını ifade eder

Hemşirelik Girişimleri:

 • Hasta ve ailesini işlem konusunda hazır bulunuşluk durumu bakımından değerlendirmek
 • Hastanın iyota, radyografik boyalara karsı allerjisinin olup olmadığını değerlendirmek.
 • Hasta ve ailesini tedavi süreci hakkında bilgilendirmek
  • İşlemden önce 8 saat birşey yememe ve 4 saat içmemesi gerektiği
  • Hastanın herhangi bir kontrendikasyonu yoksa işlemden önce az bir miktar su ile rutin kardiyak tedavilerini almasını sağlamak
  • İşlem sırasında uyanık kalacağı, radyoopak madde verildiğinde sıcak basması ve ağzında metalik tathissedeceği, nabız sayısının artacağı ve sıçrayan atımlarının olacağı konusunda bilgi vermek.
 • Hastanın işlem öncesi idrarını yapmasını sağlamak
 • taburculuk sonrası evde kullanılacak ilaçlar ve aktiviteler hakkında hasta ve aileyi bilgilendirmek

Hemşirelik Tanısı: Kardiyopulmoner Doku Perfüzyonunda Değişiklik Riski

Nedenleri: Kanama, aritmi, miyokard infarktusu

Beklenen Sonuç: Göğüs ağrısının olmaması, yaşam bulgularının normal değerlerde olması, EKG’de ST ve T dalgası değişikliklerinin olmaması

Hemşirelik Girişimleri:

 • Göğüs ağrısı olup olmadığını değerlendirmek
 • Yaşam bulgularını işlemden sonraki 1 saat 15 dakika ara ile, sonraki 1 saat 30 dakika ara ile, sonraki saatlerde 2 ve 4 saat ara ile izlemek
 • EKG değişikliklerini izlemek.

Hemşirelik Tanısı: Travma Riski (Kanama)

Nedenleri: Arterial/venöz girişim yapılması

Beklenen Sonuç: Yaşam bulgularının normal değerlerde olması, girişim yapılan bölgede kanama, hematom olmaması

Hemşirelik Girişimleri:

 • Yaşam bulgularını işlemden sonraki 1 saat 15 dakika ara ile, sonraki 1 saat 30 dakika ara ile, sonraki saatlerde 2 ve 4 saat ara ile izlemek
 • İşlemden sonra hastanın 6-8 saat yatakta kalmasını sağlamak
 • Arteriyal girişim yapılan bölgeye işlemden sonra basınç  uygulamak
 • Bu bölgeyi kanama açısından değerlendirmek
 • Hematom başlamışsa sınırlarını belirlemek
 • Girişim yapılan bölgedeki ekstremitenin  immobilizasyonunu sağlamak

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال