Splenektomi sonrası hemşirelik bakımı


Bu yazımızda, splenektomi ve sonrası için hemşirelik tanıları ve hasta bakım planlarını bulabilirsiniz.

Hematolojik sistem içerisinde önemli bir işleve sahip olan dalak, yetişkinlerde herhangi bir komplikasyon gelişmeksizin cerrahi olarak çıkarılır. Splenektomi sonrası dalağın işlevlerini karaciğer, lenf nodları ve kemik iliği üstlenir.

Splenektomi ve Sonrası Hemşirelik Bakım Planları

Hemşirelik Tanısı: Ağrı

Nedenleri:  Cerrahi insizyon , Ameliyat sırasındaki manipülasyon

Beklenen Sonuç:

 • Hasta ağrısının olmadığını ya da azaldığını ifade eder.
 • Hasta ciddi bir rahatsızlık hissi duymaksızın, kolaylıkla derin soluk alabilir, öksürebilir, yatak içerisinde dönebilir.

Hemşirelik Girişimleri:

 • Hekim istemine göre analjezikleri uygulamak (Ağrının giderilmesini sağlar.)
 • Hastayı sık aralıklarla hareket etmesi açısından cesaretlendirmek (Erken ayağa kaldırma açısından önemlidir.)
 • Ağrı başlamadan önce analjezik uygulanması konusunda önlemler almak
 • Hastayı ağrı giderilmesi için nonfarmakolojik yöntemleri kullanması konusunda cesaretlendirmek

Hemşirelik Tanısı: Bilgi Eksikliği

Nedenleri:

 • Splenektomi
 • Ameliyat öncesi dönem hazırlığı
 • Taburculuk sonrası öz bakım gereksinimi

Beklenen Sonuç:

 • Hastada mevcut olan semptomlar belirlenir.
 • Ameliyat öncesi hemodinamik değerler ve gözlem sonuçları, ameliyat sonrası değerler ve gözlem sonuçları ile karşılaştırılmak üzere tanılanır.
 • Hasta ve ailesinin cerrahi girişime ilişkin bakım gereksinimleri tanılanır.
 • Hasta ameliyat sonrası evde bakıma ilişkin bilgi edindiğini ifade eder.

Hemşirelik Girişimleri:

 • Solunumsal sıkıntısı bulguları, dolaşım sorunları beslenme yetersizliği ve ameliyat sonrası olası sorunlara hazırlık açısından genel sağlık durumu incelemesi
 • Hastanın cerrahi girişim, ameliyat sonrası dönem taburculuk dönemindeki öz bakım sorumluluklar
 • Hastaya ameliyat sonrası döneme ilişkin bilgiler vermek:
  • Cerrahi girişim, iyileşme dönemi ve ameliyat sonrası dönemin gerekliliği
  • Tedavi kullanım nedenleri, oluşabilecek rahatsızlık hissi ve önlemler
 • Hastaya cerrahi yara bakımı ve pansuman değişimi tekniklerini öğretmek
 • Hasta ve ailesinin soru sormalarına fırsat vermek
 • Olası komplikasyonların belirti ve açıklayarak gerektiği durumlarda tıbbi yar konusunda hastayı eğitmek
 • Hekimin önerileri doğrultusunda fiziksel sınırlılık konusunda açıklamalar yapmak Kontrollere gelmesi konusunda bilgilendirmek
 • Yaşam bulguları, oryantasyon durumu, pansumanın durumu ve intravenöz giriş yeri durumunu enfeksiyon açısından gözlemek
 • Solunum durumu, derin soluk alma ve öksürme yeteneği ve akciğer seslerindeki değişiklikleri izlemek

Hemşirelik Tanısı: Enfeksiyon Riski

Nedeni:

 • Abdominal yara
 • İntravenöz girişimler

Beklenen Sonuç:

 • Yaşam bulguları normal sınırlardadır.
 • Yara bölgesinde pürülan akıntı ya da enflamasyon yoktur.

Hemşirelik Girişimleri:

 • Derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılır.
 • Sık aralıklarla pozisyon değişimi konusunda hasta  cesaretlendirilir.
 • Abdominal pansuman değişimi ve IV girişimlerde aseptik teknik kullanılır.

HASTA-AİLE EĞİTİM VE TABURCU PLANI

hasta-aile eğitimini fazla bilgiden kaçınarak, mümkün olduğunca çok duyuya hitap ederek sözel ve hastanın ilerde unutacağı düşünülerek sürdürülmelidir.

Eğitimin içeriği:

 • Evde kullanacağı ilaçlar ve kullanım şekilleri
 • Yara bakımı
 • Kontrollere gelme

Bu konularda yazılı bilgiler verilmeli ve bu eğitimler hasta kontrole geldiginde de devam etmelidir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال