Gram pozitif bakteriler


STAFiLOKOKLARDeri ve mukozada normal florada olurlar.  Bir kısmı patojen, çoğu fırsatçı patojendir.

 • Gram pozitif, üzüm salkımı şeklinde kümeler oluşturur.
 • 0,5-1,5 mikrometre çapında kök vardır.
 • KA alaz pozitif, Oksidaz negatiftir.
 • Hareketsiz, sporsuz, kapsülsüzdür.
 • S. aureus  normal insanların burun deliğinde kolonize olabilir.
 • S. epidermidis, burun, aksilla, inguinal, perineal, yüz, ayak parmakları derisinde
 • S. capidis baş derisinde
 • S.auricularis dış kulak yolunda
 • S. saprophyticus ürogenital mukozada öncelikle kolonize olurlar.

STREPTOKOKLARAğız, burun, deri, sindirim, genital sistemin florasinda yer alırlar. Akut romatizmal ateş, Akut glomerulonefrit Kızıl, Farenjit İmpetigo ve Bakteriyel endokardite neden olurlar.

Kültür ve biyokimyasal özellikler

 • Aerop, fakültatif anaerob
 • Kan, beyin, kalp infüzyonu, serum, glikoz bulunan besiyerleri
 • Hemolizi değerlendirmek için koyun kanlı, at kanlı besiyerleri kullanılır.

Streptokokların sınıflandırılması

 1. Beta hemolitik streptokoklar; C antijenine göre A-U’ya kadar (Lancefield grup) gruplandırılır. Antiserumlar ile bu gruplar belirlenebilir.

A grubu beta hemolitik streptokoklar (Streptococcus pyogenes); en önemli insan patojenlerinden biridir. Farenjit, kızıl, selülit, akut romatizmal ateş, akut glomerulonefrite ncden olurlar. Tanılarında basitrasine duyarlılıkları kullanılır.

B grubu beta hemolitik streptokoklar (Streprococcus agalactia); kadınların genital bölgesinde kolonize olup ycnidoğan bebeklerde menenjit ve sepsisc inciden allurlar.Tansunda CAMP testinden faydalanılır.

Diğer C, E, F, G, H ve K-Ugrubu streptokoklar; nadiren insanda hastalık yaparlar.

 1. Beta hemolitik olmayan streptoloklar; bazıları alfa, bazıları gama hemoliz yapar. Alfa hemolitiklerden en Öncmlileri, S. pneumoniae, viridans streptokoklardır. Viridans streptokoklar normal flora elemanlarıdır. Nadiren kana karışıp endokardi yaparlar.

GRAM POZİTİF ÇOMAKLARTıbbi önemi olan 4 cins vardır. Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Listeria.

Bacillus: Şarbon hastalığına neden olur. Hareketsizdir ve spor oluşturur.

CLOSTRIDIUM

 • Clostradium tetani,
 • Clostridium botulinum,
 • Clostridium perfringenens,
 • Clostridium difficile
 • Bütün klostridiyum türleri anaerop, sporlu, gram pozitif çomak

CORYNEBACTERİUM: Difteri hastalığına neden olur. 

Morfoloji ve boyanma özellikleri,

 • Uç ya da orta kısımlarında şişlikler.
 • Boyalı incelemelerde klinik örneklerde paralel, veya uç uca açı yapacak şekilde
 • Kültürden boyamalarda X, V, L harflerine benzer şekiller
 • Kültür, basit besiyerlerinde güç ürer
 • İlk izolasyonda özel besiyerlerine ihtiyaç duyar
 • Toksinde gösterilebilir.

LİSTERİA

 • L.monocyrogenes
 • L. grayi
 • ..

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال