Anal kanal kanseri ve hemşirelik bakımı planları


Anal kanal kanseri hastası olan, ameliyat geçirmiş bireye uygulanacak hemşirelik tanıları ve girişimleri aşağıda yer almaktadır.

Hemşirelik Tanısı:  Ameliyat sonrası öz  bakımda eksiklik

Beklenen Sonuç: Sınırları ve imkanları doğrultusunda öz bakımını sağlanması

Hemşirelik Girişimleri: 

 • Hasta ve aile bilgilendirilir.
 • Ailenin hastaya destek olmasını sağlanır.
 • Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik düzeyi belirlenir.
 • Hastaya bakım verirken biyolojik, psikolojik ve sosyal bütüncül bir yaklaşım izlenir.
 • Hastanın da kendi bakımına katılması sağlanır.
 • Yetersiz olduğu durumlarda desteklenir.

Hemşirelik Tanısı : Kolostomi, dren ve pvk olmasına bağlı enfeksiyona yatkınlık

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları

 • Enfeksiyonun önlenmesi ve erken tanılanması
 • Enfeksiyon belirti ve bulgularının olmaması

Hemşirelik Girişimleri:

 • Ostomi bölgesi enf.  belirtleri ve diğer komplikasyonlar yönünden her  torba değişiminde izlenir.
 • Hasta ve aile bakım konusunda bilgilendirilir.
 • Ateş takibi yapılır.
 • Laboratuar bulguları değerlendirilir.
 • Dren bölgesi lokal enf. belirtileri yönünden gözlenir.
 • Uygun periferik kateter bakımı yapılır.
 • Periferik kateter ve dren giriş yerleri lokal enfeksiyon belirtileri yönünden gözlenir.
 • Aşırı kanama, akıntı, ödem ve kızarıklık varsa doktora bildirilir.
 • İV hatlar uygun sürede değiştirilir.
 • Yeterli uyuması ve dinlenmesi sağlanır.
 • Yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanır.
 • İstemde yer alan antibiyotikler zamanında ve doğru olarak uygulanır.
 • Hijyen kuralları anlatılır. ( ellerin yıkanması )

Hemşirelik Tanısı: İştahsızlığa bağlı yetersiz beslenme ve Sıvı ve elektrolit dengesizliği riski

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları

 • Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
 • Sıvı elektrolit kaybının olmaması

Hemşirelik Girişimleri:

 • Ostomi bölgesi enf.  belirtleri ve diğer komplikasyonlar yönünden her  torba değişiminde izlenir.
 • Hasta ve aile bakım konusunda bilgilendirilir.
 • Ateş takibi yapılır.
 • Laboratuar bulguları değerlendirilir.
 • Dren bölgesi lokal enf. belirtileri yönünden gözlenir.
 • Uygun periferik kateter bakımı yapılır.
 • Periferik kateter ve dren giriş yerleri lokal enfeksiyon belirtileri yönünden gözlenir.
 • Aşırı kanama, akıntı, ödem ve kızarıklık varsa doktora bildirilir.
 • İV hatlar uygun sürede değiştirilir.
 • Yeterli uyuması ve dinlenmesi sağlanır.
 • Yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanır.
 • İstemde yer alan antibiyotikler zamanında ve doğru olarak uygulanır.
 • Hijyen kuralları anlatılır. ( ellerin yıkanması )
 • Yiyecekler hastanın tercihine uygun seçilir ve sunulur.
 • Az ve sık aralıklarla beslenmesini sağlanır.
 • Yemeklerden önce ağız bakımı yapılır.
 • Beslenmenin iyileşme üzerine olan önemi ve etkileri açıklanır.
 • Hastanın oral almama nedenleri açıklanır.
 • Dr. istemine göre paranteral yoldan beslenmesi sağlanır.
 • Hastaya bol sıvı alması söylenir  ve önemi anlatılır.
 • Yaşam bulguları izlenir.
 • Mukoz membran, deri turgoru değerlendirilir.
 • Hasta ve refakatçisine AÇT eğitimi verilir.
 • Günlük aldığı çıkardığı sıvı izlemi yapılır.
 • Sıvı ve elektrolit dengesizliği belirtileri gözlenir ve hastaya bu konuda bilgi verilir.
 • Dengeli beslenme konusunda bilgilendirilir.

Hemşirelik Tanısı: Boşaltım şeklinde değişme, Manevi sıkıntı ve sosyal izolasyon

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları

 • Normal sıklık ve kıvamda gaita yapılmasının sağlanması
 • İnançlarını yerine getirebilme ve sosyal destekleri kullanarak sosyalleşmesi

Hemşirelik Girişimleri

 • Hastanın bol sıvı almasını sağlanır.
 • Sabah aç karnına ılık su içmesi sağlanır.
 • Diyare ve konstipasyona neden olabilecek durumları belirlenir.
 • Gerekli durumlarda dr. istemine göre uygun ilaçları verilir ( diyare-konstipasyon )
 • Hastaya hijyen kuralları öğretilir ve uyması sağlanır.
 • Hastaya dini görevlerini sağlığını tehlikeye sokmadan gerçekleştirmesi hakkında bilgi verilir.
 • Hastaya oruç tumanın stomalı hastalar üzerine olan etkileri anlatılır.
 • Ev şartlarını saptamak ve stoma bakımının uygun bir şekilde ev ortamında yapılması konusunda eğitim verilir.
 • Uygun hemşirelik uygulamalarıyla gaz ve koku oluşumu azaltılır.
 • Hasta normal yaşamını sürdürebilmesi için cesaretlendirilir .
 • Hastanın arkadaş ve yakınları ile görüşmesi ziyaretleri sağlanır.
 • Hastaya sosyal izolasyonuna neden olan durumları öğrenmesi ve bu durumlarla baş edebilmesi sağlanır.
 • Hasta ailesinden hastanın normal sosyal yaşantısına dönebilmesi için yardım etmeleri konusunda görüşülür.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال