Hiperparatiroidizm ve hemşirelik bakımı


 Hiperparatiroidizm(Hiperparatiroidi) tanısı olan hastaya uygulanacak hemşirelik bakım planları aşağıdaki gibidir.

Hiperparatiroidizm: Düşük kalsiyum veya yüksek fosfor miktarına bağlı olarak bireyde ortaya çıkan paratiroid bezlerindeki aktivite artışına verilen isimdir.

HEMŞİRELİK TANISI 1: Aktivite İntoleransı

Nedeni: Halsizlik ve yorgunluk
Beklenen Sonuçlar: Artmış aktivite toleransı: Hasta günlük aktivitelerini daha az yorularak yaptığını ifade eder.
Hemşirelik Girişimleri:
– Hastanın kendi bakımını güvenli bir şekilde yapabilme becerisini değerlendirmek ve gereksinim olduğunda hastaya yardım etmek.
– Hastayı yavaşça hareket ettirmek, döndürmek.
– Güvenlik riskleri açısından çevreyi değerlendirmek, zarar verecek araç gereçleri kontrol altına almak.
– Bakımını dinlenmeye vakit ayıracak şekilde planlamak.
– Hastaya yorgunluk ve halsizliğin paratiroid hastalığına bağlı görüldüğünü ve tedavi ile
durumun düzeleceğini bildirmek.

HEMŞİRELİK TANISI 2: Beslenmede Değişiklik, Beden Gereksiniminden Az Beslenme

Nedeni: Bulantı ve kusma
Beklenen Sonuçlar: Yeterli beslenme: Hasta uygun beden ağırlığındadır, bulantı ve kusma yoktur.
Hemşirelik girişimleri:
– Bulantı ve kusma varsa, bunları kontrol altına almak için gerekli önlemleri almak.
– Hastanın beslenmesi kötü ise günlük kilo takibi yapmak.
– Daha iyi tolere edilebileceğinden öğünlerde az miktarda besin alınmasını sağlamak.
– Yemekler için sakin ve hoş ortamlar yaratmak, çevreyi düzenlemek.

HEMŞİRELİK TANISI 3: Düşünme Süreçlerinde Değişim

Nedeni: Hiperkalsemi
Beklenen Sonuçlar: Düzelmiş mental-emosyonel durum: Sinirlilik ve depresif ruh hali azalmıştır.

Hemşirelik Girişimleri:
– Hasta ve ailesine hiperparatiroidizmde irritabilite, kiĢilik değişiklikleri ve depresyonun görülebileceğini, görülen bu değişikliklerin tedavi ile düzeleceğini anlatmak.

HEMŞİRELİK TANISI 4: İdrar Eliminasyonunda Değişiklik

Nedeni: Renal taşların varlığı
Beklenen Sonuçlar: Normal idrar çıkışı: İdrar atımı sıvı alımı ile dengelidir.
Hemşirelik Girişimleri:
– Hiperkalsemi üriner taşlara neden olarak böbrek fonksiyonlarını ciddi derecede bozabileceğinden hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarını düzenli bir biçimde kayıt etmek.
– Düşük kalsiyum içeren diyet vermek.
– Azalmış idrar miktarı ve hematüriye şiddetli ağrının eşlik etmesinin üriner taş belirtisi
olabileceğini ve bu durumun hekime bildirilmesi gerektiğini hastaya anlatmak.
– Sıvı alımını, sakıncalı değilse 4000 ml/gün’e kadar artırmak.
– Fazla miktarda sıvı verildiğinde idrar miktarını ve vital bulguları izlemek.
– İdrarı kalsiyum kristalleri yönünden değerlendirmek.

HEMŞİRELİK TANISI 5: Konstipasyon Riski

Neden: İntestinal motilitenin değişmiş olması
Beklenen Sonuçlar: Normal barsak boşaltımı: Zorlanma olmadan düzenli dışkılama vardır.
Hemşirelik girişimleri:
– Dışkılama sıklığı ve özelliklerini bir çizelge oluşturarak izlemek,
– Konstipasyonu azaltmak için sıvı ve yiyeceklerle alınan lif miktarını artırmak.
– Eğer bu yöntemler yeterli olmazsa hekim isteğiyle dışkı yumuşatıcılar kullanmak.
– Yaşlılarda konstipasyon daha sık görüldüğünden ve kolayca ileusa ilerleyebileceğinden, bu grupta barsak boşaltımını daha dikkatli bir şekilde izlemek.
– Hastalığın, hareketsizliğin ve çoklu ilaç kullanımının konstipasyon ve ileri durumlarda fekal tıkaç riskini arttırdığını bilmek ve konstipasyona yol açabilecek bu faktörleri kontrol altında tutmak

HEMŞİRELİK TANISI 6: Hiperparatiroidizm ve Yaralanma Riski

Nedeni: Halsizlik, kemik kütlesinde azalma

Beklenen Sonuçlar: Azalmış yaralanma riski: Kas gücü artmıştır, düşme, yaralanma yoktur.

Hemşirelik Girişimleri:
– Hastanın kendi bakımını güvenli bir şekilde yapabilme becerisini değerlendirmek ve gereksinim olduğunda hastaya yardım etmek.
– Hastayı yavaşça hareket ettirmek, döndürmek.
– Güvenlik riskleri açısından çevreyi değerlendirmek, zarar verecek araç gereçleri kontrol altına almak.
– Hasta bakımını dinlenmeye vakit ayıracak şekilde planlamak.
– Hastaya yorgunluk ve halsizliğin paratiroid hastalığına bağlı görüldüğünü ve tedavi ile
durumun düzeleceğini bildirmek.


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال