Ventilatörden ayrılmaya tepki hasta bakım planı

Ventilatörden ayrılmaya tepki: Mekanik ventilatörün destek düzeyinin düşürülmesine uyum yapamama, ayrılma sürecinin uzaması ve kesintiye uğrama durumu / riski ve respiratör desteğinin uzaması sürecidir.

Ventilatörden ayrılmaya tepki hasta bakım planı

Ventilatörden ayrılmaya tepki nedenleri

 • Yaş
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Multisistem hastalık
 • Kronik beslenme yetersizliği
 • Hava yolunu etkin temizleyememe
 • Enfeksiyon
 • Metabolik bozukluklar
 • Bilgi eksikliği
 • Sosyal desteğin yetersiz olması
 • Uygun ve güvenli ortam sağlanamaması
 • Ventilatörden ayrılma korkusu

Ventilatörden ayrılmaya tepki hemşirelik girişimleri

 • Önceki ayırma girişimlerinde başarısızlık mevcut ise, neden olan faktörler değerlendirildi.
 • Hastanın, bilinç düzeyi değerlendirildi.
 • Solunum etkinliği değerlendirildi.
 • İhtiyaç oldukça aspirasyon yapıldı.
 • Fiziksel olarak fazla efor sarfetmesi engellendi.
 • Transkütan satürasyon düzeyi yakından izlendi ve kaydedildi
 • Hasta, uygun oksijen düzeyiyle T tüpe alındı, işlem sırası ve sonrasında hastanın genel durumu, vital takibi ve kan gazları değerleri yakından izlendi.
 • Hasta, yarı oturur veya oturur pozisyona getirildi
 • Tekrar entübasyon için uygun şartlar sağlandı.
 • Endotrakeal tüp veya trakeostominin cuffı indirilip, tüpün çekilmesi sırasında doktorasiste edildi.
 • Hastaya uygun doz ve yöntemle oksijen verildi, işlem sırasında ve sonrasında hastanın genel durumu, vital takibi ve kan gazları izlendi ve kaydedildi.

Ventilatörden ayrılmaya tepki hedef

 • Hastanın en az destekle ventilasyonu tolere edebilmesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال