Çevresine zarar verme riski hasta bakım planı

Bireyin kendisine veya çevresindekilere kasıtlı yada kasıtsız zarar verme, yaralama potansiyelinin olması “çevresine zarar verme riski” olarak adlandırılır.

Çevresine zarar verme riski nedenleri

 • Қауıp
 • Kanser tanısı alma
 • Kronik ağrı
 • Mental bozukluk
 • Madde bağımlılığı
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Düşük benlik saygısı
 • Nörololojik bozukluklar
 • Endokrin bozukluklar
 • Bazı ilaçların yan etkisi
 • Tanı ve tedavisinde uzama ve güçlükler

Çevresine zarar verme riski hemşirelik girişimleri

 • Yakın aralıklarla gözlendi ve yanında birisinin kalması sağlandı.
 • Çevresinde bulunan zararlı olabilecek tüm nesneler uzaklaştırılarak güvenli bir ortam sağlandı.
 • Mevcut olan etkili baş etme becerileri desteklendi.
 • Konuşularak pozitif düşünme, gevşeme teknikleri öğretildi ve farklı uğraşlara yönlendirildi.
 • Oral verilen ilaçları yutup-yutmadığı kontrol edildi.
 • Servis dışına çıkarken yanında mutlaka bir görevlinin bulunması sağlandı.
 • Gerçek duygularını anlatması için cesaretlendirildi.
 • Hekim istemi ile psikiyatri konsültasyonu istendi.
 • Çevresine zarar verme riski olduğundan sakin ve tek kişilik odaya alındı ve çevredeki uyaranlar azaltıldı.
 • Kendine zarar verme riski olduğundan yatak kenarlıkları kaldırıldı.
 • Hasta ailesi ile işbirliği yapıldı.
 • Kateter ve diğer ekipmanına ulaşamayacağı bir pozisyon verildi.

Çevresine zarar verme riski hedefleri

Hastanede kaldığı sürece kendine ve çevresine zarar verme davranışının önlenmesidir.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال