Yenidoğan hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Yenidoğan hemşiresinin özellikleri; profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin;
 • Dış ortama uyumunun sağlanması
 • Sağlıklı büyüme ve gelişmesi
 • Anne sütü ile beslenmesi
 • Hastalıklardan korunması
 • Sağlığının en üst düzeyine çıkarılması
Hastalandığında bakımından sorumlu olduğu bebeği;
 • Kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulguları yorumlayabilen
 • Ailesi ile birlikte değerlendiren
 • Yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen
 • Ünitedeki araç-gereçleri kullanabilen
 • Araçlardaki verileri değerlendirip yorumlayabilen
 • Bebekler ve yakınları ile iletişimi ve onlara uygun terapötik yaklaşım kurabilen
 • Eğitim ve danışmanlık yapabilen ve ekip anlayışı içinde, ekip üyeleri ile iyi iletişim ve işbirliği kurma becerisine sahip hemşiredir.

Yenidoğan hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

1. Hemşirelik bakımı

 • Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düşük doğum ağırlıklı olması veya bebeğin kaybı gibi ailelerde anksiyete ve strese neden olan krizli dönemlerde aileye destek olur.
 • Yenidoğanın değerlendirmesini yapar. Yenidoğanın normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.
 • Yenidoğan hemşiresi yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar. (Ateş tipleri ve grafikleri)
 • Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir
 • Yenidoğan enfeksiyonlarının önlenmesi için gereken önlemleri alır. (Enfeksiyon riski bakım planı)
 • Yenidoğan hemşiresi gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.
 • Transport ile ilgili tüm koşulları hazırlar.

2. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma

 • Tanı amaçlı bebekten alınması gereken örnekleri alır, uygun şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını sağlar.
 • Gerektiğinde hastayı ameliyata ve işlemlere hazırlar.
 • İlaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun girişimlerde bulunur.

3. Eğitim ve danışmanlık

 • Aileler ile sürekli iletişim halinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alır. Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek anneyi bakıma katar.
 • Bebeğin sağlığını koruma ve geliştirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, sağlık eğitimini planlar, uygular (anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı, yenidoğan tarama testleri, büyüme ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve kontroller. vb).
 • Anne bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tensel temas, yenidoğan masajı ve anne sütüyle beslenmeyi destekler.
 • Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda anneyi bilgilendirir.
 • Yenidoğan tarama testlerinin önemi ve yapılması konusunda aileyi bilgilendirir. Konu ile ilgili toplum eğitimlerine önem verir.
 • Bebeğin aşıları hakkında aileyi bilgilendirir.
 • Yenidoğan ve ailesini, taburculuğa ve evde bakıma hazırlar. Yenidoğanın davranışlarını anlayabilmesi için anneye rehberlik yapar.
KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال