Ventrogluteal bölgeye enjeksiyon uygulama esasları

Ventrogluteal enjeksiyon uygulamanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Ventroglutel bölge: tam olarak gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını kapsayan intramüsküler enjeksiyon bölgesi diye tabir edilen yerdir. Enkeksiyon için çok tercih edilmeyen bir bölgedir. Müfredatlarda yer almadığından ve az kullanıldığından dolayı hemşirelerin bir kısmı ventrogluteal enjeksiyon hakkında çok az bilgiye sahiptir. Ancak en güvenli olan enjeksiyon yöntemi ventroglutel bölgesidir diyebiliriz.

Ventrogluteal enjeksiyonun avantajları nelerdir?

 • Hastaya rahatlıkla enjeksiyon yapılabilecek duruş kolaylığı sağlar. Sırtüstü yüzüstü, yan yatış pozisyonlarında uygulanabilir.

 • Büyük kan ve sinir damarlarından olabildiğince uzaktır. Risk en aza indirgenmiş oluyor.

 • Deri altın yağ dokusu dorsogluteal alana nazaran daha incedir. Bu nedenle ilacın yağ dokusuna enjekte edilme olasılığı daha düşüktür.

 • Kas hacmi büyük ve derinliği diğer enjeksiyon bölgelerine nazaran geniştir.

 • Anüsten uzaktır. Kontaminasyon riski daha azdır.

 • Bazı araştırmalara göre dorsogluteal alandan daha az ağrı hissedilmektedir.

 • Fibrois, sinir zedelenmesi, doku nekrozu, apse gibi komplikasyonlar diğer enjeksiyon bölgelerine yapılan enjeksiyonlardan daha azdır.


Ventrogluteal bölge nasıl tespit edilmelidir?

Ventrogluteal bölge tespitinde iki farklı teknik kullanılmaktadır.

1- V tekniği

Bu teknikte bölge buluyorken eğer enjeksiyon sol taraftan yapılacak ise;

 • Hemşire sağ el bileğini hastanın sol femuruna paralel vaziyette tutar ve avuç içiyle femurun büyük torakanterini kavrar.

 • Hemşirenin sağ el başparmağını hastanın kasığını gösterir vaziyette ilen, işaret parmağı ise arterior superior iliak spinaya yerleştirilmelidir.

 • Orta parmak gluteal alana doğru olabildiğince açılmalıdır.

 • Bu sayede işaret ve orta parmak arasındaki üçgen şeklinin orta noktası Ventrogluteal enjeksiyon bölgesidir.

2- G  tekniği

 • Bu teknikte bölgenin bulunması için kemik çıkıntıları esas alınır.

 • Büyük trokanter ile krista ilyaka arasında ve sonra anterior superior iliyak spinaya doğru hayali bir çizgi çizilmelidir.

 • Ardından büyük trokanterden anteriosperior iliyak spinaya yine hayali bir çizgi çizilmelidir.

 • Oluşan bu üçgenin köşelerinden kenarortaylar çizilerek kenarortayların kesiştiği nokta Ventrogluteal enjeksiyon bölgesidir.

Önemli Nokta: Ventrogluteal enjeksiyon 3 yaşından küçük olan çocuklarda uygulanmamalıdır.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال