Temel ilke ve uygulamalar sınav soruları (Konu: yaşam bulguları)

Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar (hemşirelik esasları) ''yaşam bulguları'' konusu soruları ve cevapları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hipotalamus termostat görevi yaparak vücut sıcaklığını düzenler.
B) Hipotalamusta ısı ayar noktası 37,1 °C’dir.
C) Vücut sıcaklığı ortalama değerden yaklaşık 0,5 °C değişiklik gösterebilir.
D) Yüksek ateşin birden düşerek normale dönmesine lizis denir.
E) Vücut sıcaklığı 44 °C’ye yükseldiğinde solunum merkezi hasar görebilir ve
solunum durabilir.


2. Aşağıdakilerden hangisi, aksiller yolla vücut sıcaklığı ölçümünde normal değerdir?

A) 36,8-37,8 °C
B) 37-38 °C
C) 36-37 °C
D) 38-40 °C
E) 33-35 °C


3. Aşağıdaki durumların hangisinde, oral yolla vücut ısısı ölçümü yapılır?
A) Bilinçsiz hastalarda
B) Çok zayıf hastalarda
C) Ağızdan solunum yapanlarda
D) Ağız ya da burun ameliyatı olanlarda
E) Bebek ve çocuklarda


4. Aşağıdakilerden hangisi, rektal yolla vücut sıcaklığı ölçümünde bekleme süresidir?
A) 2- 4 dk.
B) 5- 10 dk.
C) 3- 5 dk.
D) 8- 10 dk.
E) 7- 8 dk.


5. Timpanik yolla vücut sıcaklığı ölçme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyin başı ölçüm yapan kişiden uzak tarafa çevrilir.
B) İşlem yapmadan önce kulak yolu düz hâle getirilir.
C) Kulak yoluna zarar vermemek için probun ucuna kayganlaştırıcı jel sürülür.
D) Vücut sıcaklığı ölçüm süresi 1- 2 saniyedir.
E) Normal sıcaklık değeri ölçüsü 36,5- 37,5 °C’dir.


6. Aşağıdakilerden hangisi, nabız hızını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Egzersiz
B) Hipotermi
C) Akut ağrı ve anksiyete
D) Nabız alınan arterin kalbe yakınlığı
E) Metabolizma


7. Aşağıdakilerden hangisi, solunumun hızını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Vücut sıcaklığının artması
B) Ağrı
C) Fiziksel egzersiz
D) Anemi
E) Solunan havada nem olması


8. Aşağıdakilerden hangisi, kan basıncı ölçümünde manşonun havası boşalırken duyulan seslerin bitiminde manometre ibresinin gösterdiği değer ile belirlenir?
A) Diastolik kan basıncı
B) Kan basıncı
C) Tansiyon
D) Sistolik kan basıncı
E) Nabız basıncı


Cevap anahtarı
1-D 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-E 8-A


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال