Cerrahi hemşireliği sınav soruları (Konu: ameliyat öncesi hazırlık)

Cerrahi hemşireliği ''ameliyat öncesi hazırlık'' konusu soruları ve cevapları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru: 1

I. Ameliyat türü ve amacı
II. Ameliyatı yapan cerrahın adı soyadı
III. Ameliyatın riskleri
IV. Ameliyatın başarılı geçmesi şansı
V. Hastanın izini reddetme veya sonra izni geri çekme hakkı olduğu bilgisi

Ameliyat öncesi alınan bilgilendirilmiş izin formunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I,II,III ve IV
E) I, II, III, IV ve V


Soru 2: Ameliyat olacak hastalara, hangi egzersizlerin eğitimi verilmelidir?

A) Derin solunum egzersizleri
B) Öksürük egzersizleri
C) Dönme egzersizleri
D) Ekstremite egzersizleri
E) Hepsi


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi, ameliyat öncesinde verilen zamanla ilgili bilgiler arasında yoktur?

A) Ameliyatın tarih ve saati
B) Ameliyatın süresi
C) Ameliyat için bekleme alanının yeri
D) Hastanede kalma süresi
E) Ailenin hastayı ziyaret edebileceği zamanlar


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde uyulması gereken kurallardan değildir?

A) Hastanın ve yakınının anlayabileceği dille açıklama yapılmalıdır.
B) Eğitim süresi uzun olmamalıdır. Eğitim, kısa sürelerle ve sık aralıklarla yapılmalıdır.
C) Eğitim yaparak ya da yaptırılarak öğretilmelidir. Mümkün ise görsel / işitsel araçlar kullanılmalı, bilgilendirme broşürü verilmelidir.
D) Eğitim için en uygun zaman genellikle ameliyattan üç gün öncesidir.
E) Hastaya soru sorması ve sorulan cevaplamak için yeterli zaman ayrılmalıdır.


Soru 5: Ameliyat öncesi yapılan rutin tarama testlerinden, kan üre, nitrojen (BUN) ve kreatinin testi, aşağıdakilerden hangisinin tespiti için yapılır?

A) Sıvı elektrolit durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
B) Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
C) Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
D) Beslenme durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
E) Yüksek düzeyler, tanı konulmamış diyabetes mellitüsü gösterir.


Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

SORU 6: ( ) Ameliyathaneye götürülmeden önce, rahatlaması ve güven duygusunu artırmak için ailesi ile görüştürülmelidir.

​SORU 7: ( ) Her hastanın hazırlığı, yapılacak ameliyata göre değişiklik göstermez.

SORU 8: ( ) Hastaya genel anestezi uygulanacak ise, ameliyat sırasında ve sonrasında kusmayı önlemek ve aspirasyon pnömonisine neden olmamak için ameliyattan 8-10 saat önce besin ve sıvı gıdalar verilmez.

SORU 9: ( ) Gastrointestinal girişimlerden önce lavman yapılması sakıncalıdır.

SORU 10 ( ) Premedikasyonda, antikolinerjik ilaçlar, ağız ve solunum yolları mukoza salgılarını azaltmak, vagus sinirinin tesirini zayıflatmak ve laringospazrnı önlemek için kullanılır.

SORU 11 ( ) Hastanın iyileşme sürecinde, ameliyat öncesi hazırlık ve eğitim ile ameliyat sonrası bakım, en az yapılan cerrahi girişim kadar önemlidir.

SORU 12 ( ) Cerrahi girişimler, bireyi yalnızca fizyolojik olarak etkiler.

SORU 13 ( ) Preoperatif değerlendirmede, hasta ile karşılıklı güvene dayanan etkin bir iletişim kurulmalıdır.

SORU 14 ( ) Ameliyat olacak hastadan, ameliyat küçük ise sözel olarak ameliyat izni alınır.

SORU 15 ( ) Ameliyat riskini en aza indirebilmek için hastanın genel sağlık durumu mümkün olan en iyi düzeye getirilmelidir


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

SORU 16: Subaraknoid mesafede bir lokal anestetik ilaç çözeltisinin enjeksiyonu ile elde edilen, sinir bloğuna yapılan anestezi şekline …………. anestezi denir.

SORU 17: Ameliyat izin formunun ………… olup olmadığı kontrol edilir

SORU 18: Kan …………. tayini tüm cerrahi girişimlerden önce belirlenmesi gereken bir testtir.

SORU 19: Hastanın ameliyattan önce beslenmesi ve besin depoları iyi durumda ise ………….süreci de hızlı olacaktır.

SORU 20: Derin solunum ve …………. egzersizleri hastanın iyileşme hızını arttıracak ve solunum komplikasyonlarını azaltacaktır.


Cevap Anahtarı
1-E 2-E 3-C 4-D 5-B 6-DOĞRU 7-YANLIŞ 8-DOĞRU 9-YANLIŞ 10-DOĞRU 11-DOĞRU 12-YANLIŞ 13-DOĞRU 14-YANLIŞ 15-DOĞRU 16-SPİNAL 17-İMZALI 18-GRUBU 19-İYİLEŞME 20-ÖKSÜRÜK


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال