Özel bakım hemşireliği nedir?

Hastane ile evde bakım çok farklı çalışmalar gerektiren alanlardır. Bu yüzden özel bakım hemşireliği aile ortamında ve daha sıkı bir ilişki içinde yapılırken, hastanede daha ciddi ve kurallar çerçevesinde bir hizmet sunulur. Özel bakım hemşireliği, diğer hemşirelerden farklı olarak hasta tedavisinin biyolojik yönünün yanında fizyolojik bir ortama ihtiyaç duyar.

Özel bakım hemşiresinin görevleri

Hemşire, hasta ile bir aile olmak zorunda olduğunu hissederek onun tedavisini profesyonellik ve ailevi bir yetenekle yapar. Özel bakım hemşiresi, hastasının özel bakımının yanında eğitici bir bakım da yapabilmelidir. Hastasının kendi hastalığı hakkında bilgilendirilmesi ve konu hakkında yapmaması gerekenlerin anlatılması daha yararlı bir süreç oluşturur. Özel bakım hemşiresi, günlük olarak hastalarını periyodik bir çizelgeyle gözlemler, yapılması gerekenleri not alır.

Hasta ile hasta yakınları arasında koordinasyon uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Süreçli olarak hasta durumu hakkında bilgilendirici toplantılar yaparak daha aktif bir ortam oluşturur. Hastaları ile ilgili yapılan toplantılara katılarak görüş bildirir. Hastasının daha doğru bir tedavi görmesini ve durumunun gelişmesine katkı bulunur.

Tedavi sürecinde her türlü tedbiri almakla yükümlü olan kişilerdir. Bireyin ve ailenin mahremiyetini koruyarak, daha konforlu bir hizmet sunarlar. Daha hijyenik koşullarda hastanın tedavisine devam etmesi ve tedavi sürecinde gerekli olan eğitim, bakım, takım çalışması, gözlem ve kararların verilmesinde etkin bir şekilde rol oynarlar.Hasta dış faktörlerden korunur

Hemşire çalışma alanları anlamında, özel bakım hemşirelerinin görev alanları farklılık gösterebilir. Özel bakım hemşireleri, daha donanımlı personeller olduğundan hastasının tedavisinin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması için hastayı etkileyecek her türlü önlemi alan kişi ya da kişilerdir. Hastaları her türlü dış faktöre karşı korur ve salgın hastalıklara karşı önlem alırlar.

Özel bakım hemşireleri, bunun için daha uygun bir ortam sağlama kapasitesine sahip kişilerdir. Özel bakım hemşireleri, hastanın taşınmasında ve tedavinin mobil araçlarla yapıldığı durumlarda gerekli önlemleri almalı ve hastanın sürekli kontrolünü sağlamalıdır. Hastalarının psikolojik olarak etkilenecekleri ortamlara karşı da önlem almalı ve bu süreçleri atlatmaları için gerekli desteklerin sağlanmasını oluşturmalıdır.

Enfeksiyon durumlarını önceden ön görerek ilgili birimlere bildirimini sağlamalı, gerekli önlemleri almalıdır. Hemşireler yaptıkları görevi sadece bir iş olarak değil aynı zamanda bir aile olarak görmelidir.  Hastalarını tedavi ederken, onları bir müşteriden ziyade bir aile ferdi olarak görüp bu doğrultuda çalışma yapmalıdırlar. Doğal olarak bir korumacı kimliğe sahip olur ve teknik bilginin yanında içgüdüsel bir çalışma sergilerler.


Teknik kapasite

Özel bakım hemşireleri, teknik donanım olarak ful kapasiteye sahip olmak ile beraber teknik bilgileri en iyi şekilde kullanabilmelidir. Hemşire ile hekim, etik kuralların dışına çıkmadan hastanın iyileşmesine yardımcı olacak reçetelerin uygun zaman ve ortamlarda uygulanmaları, gerekli görülen tetkiklerin yapılarak takibinin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapar ve ileriye yönelik program belirlemesi yapar.

Bakımda kullanılan cihazların temizliği ve muhafaza edilmesinde rol sahibi olurlar. Eksik olan malzemenin taleplerini oluşturur ve tedarikini yaparlar. Tıbbi terimlere hakim ve özel bakımda kullanılan özel onarıcı uygulamaları bakımında yeterli tecrübeye sahip hemşirelerdir. Özel bakım hemşireleri, fizyolojik olarak hastasına uygun kurlar uygulayarak, hastanın fiziksel olarak daha dinç olmasını sağlamalıdır.

Olumsuz bir sonucun yaşanması halinde, yani hastanın vefat durumunda ölünün morga ulaşmasını sağlamak ve işlem ile ilgili evrakları hazırlama, dosyalama işlemlerini yaparak ilgili kurum ya da kuruluşlara teslim ederler.Ekip çalışması

Branş hemşirelerin görevleri arasında hasta yakınlarıyla ilgili sağlıklı koordinasyon büyük yer tutar. Hastanın tedavisi süresince tüm tıbbi personel ve hasta yakınları ile bir ekip çalışması içinde bulunarak hastanın daha iyi bir tedavi görmesinde yardımcı olmalıdır. Bakımından sorumlu oldukları hastaların özelliklerine hakim olarak hasta yakınlarına karşı daha uyumlu bir çalışma sergilemelidirler.

Periyodik bakımlarını profesyonel bir anlayış ile en kısa zamanda hastane personeli ile birlikte yapmalıdırlar. Her duruma göre diğer personellerle koordineli bir çalışma yaparak, tedavi ile ilgili gelişmeleri hasta yakınları ve hekim ile paylaşmalıdırlar. Yoğun bakım hemşiresi, hastanın durumuna göre hasta yakınlarına hastayı etkileyecek konularda eğitim vermeli ve daha bilinçli bir ortamın oluşmasında yardımcı olmalıdır.

Hasta yakınlarına her türlü desteği sağlayarak onlara daha uygun bir zemin hazırlamalıdır. Tüm bunları değerlendirerek hastanın durum analizini yaparak yapılması gereken ek çalışmalarım sağlanması için yetkili kişilerle irtibata bulunarak sürekli bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Bu daha şeffaf bir tedavi sürecini doğuracaktır.


Hızlı tedavi süreci

Özel bakım hemşiresi, hastalarının yer değiştirmeden tedavilerini uygulayarak, hastaların kendi ortamlarında konforlu ve daha sağlık bir hizmet almalarına yardımcı olur. Hastanın hastane ortamından uzak bir ortamda, doğal ve konforlu bir hizmetin verilmesi, hızlı tedavi sürecine olumlu yansımaktadır.

Belirli dönemlerde hastasına bireysel psikoterapi uygulayarak fiziksel tedavinin yanında ruhsal bir rahatlık da sunar, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur. Hemşirelerin görevleri ve sorumluklarından dolayı bu meslek grubu büyük bir özveri ve sabır istemektedir.


İlgili içerikler;

Hemşirelik yönetmeliği

Evde bakım hemşireliği


KAYNAK: Hemsire.com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال