Kanser hastaları ağrı çekmek zorunda mı?

Kanser hastalarının en çok sıkıntı çektikleri konu olan bitmek bilmeyen ağrıların bir çözümü var mıdır?

Kanser, yaşamı tehdit etmesinin yanında ciddi ve sürekli yaşadıkları ağrılar ile sıkıntılı bir süreç geçirmiş oluyorlar. Bu ağrılar kişide ciddi derecede yaşam kalitesinin yok olmasına neden olmaktadır. Kanser ağrılarının azaltılması  için tedavi yoluna gidilmesi, hastanın yaşam kalitesini ve genel vücut direncini yükseltmekte, kanser tedavisine uyumunu daha çok artırmaktadır. Kanser, çağımızın en korkulan sağlık problemlerinin bir tanesidir. Günümüzde giderek daha çok kanser türü özellikle erken tanı ve cerrahi tedavi ile , ilaç tedavisi, ışın tedavisi ya da diğer yöntemlerle eskisi kadar korkutan  bir durum olmaktan çıkmmaktadır. Ancak yine de hala tıbbın savaştığı başlıca sağlık sorunu olma özelliğini yitirmemiştir.

Kanser ağrılarını gideren yöntemlerin kanser üzerinde etkisi var mıdır?

Ne yazık ki kanser hastalarında ağrıyı, çoğu kez yeteri kadar ciddiye almamamaktalar ve hastalığın kesin tedavisiyle uğraşan doktorlar tarafından etkili yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gidilmemektedir. Burada bir yanlış inanış ise kanserde ağrının kesilmesinin hastalığın seyri ile ilgili takipleri güçleştireceği şeklindedir. Oysa yapılan tüm çalışmalar kanserli hastaların ağrısını dindirmenin hastalığın seyrine ve hastanın yaşam süresinin üzerine olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir. Hatta ağrının bitirilmesinin sonucunda yaşam kalitesinin yükselmesinin; hastanın kanser tedavisine uyumunu yükselterek ve genel vücut direncini artırarak çok olumlu katkıları olduğunu göstermektedir.

Kanser ağrılarını bitiren yöntemler

1- İLAÇ TEDAVİSİ:

İster kansere bağlı olsun, ister tedavi yöntemlerinin yan etkileri şeklinde ortaya çıkan ağrılar olsun pek çok kanser ağrısı türü ilaç tedavisi  ve ilaç dışı tedavi yöntemleriyle etkili bir şekilde azaltılabilir ve bitirilebilir. Kanser hastalarının etkili bir derecede ağrı tedavisine kavuşamamalarının en önemli sebebi bu konuda uzman olan ağrı hekimlerini bulamamalarıdır. Kanser ağrısı tedavisinde ilk seçenek ağrı kesici ilaçlardır. Ağrının seviyesine  göre giderek daha kuvvetli ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Burada önemli bir nokta ağrının hastalığın seyri ile ilişkisinin her zaman doğru orantılı olmamasıdır. Yani her zaman hastanın şiddetli ağrısının oluşması hastalığın ilerlediğinin bir bulgusu değildir.

2- SİNİR BLOKLARI

İlaçların ağrının dindirilmesinde yetersiz kaldığı durumlarda  veya çeşitli sebeplerle bu ilaçları kullanamayan hastalarda ilaç dışı tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır. Ağrı sinirlerinin bloke edilmesi bu yöntemlerden bir tanesidir. Tıpkı kanal tedavisi ile  çürüyen bir dişin sinirinin ağrı iletmesinin önlenmesine benzer  kanserli organın ağrı siniri çeşitli kimyasal maddeler uygulanarak hissisleştirilebilir. Bu amaçla radyofrekans termokoagülasyon yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu işlem, ağrı sinirine yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanılarak ağrı iletiminin engellenmesidir.

3- MORFİN POMPASI

Morfin pompası kanserli hastaların ağrılarını bitirmek için en ileri yöntemdir. Bu yöntem ile  omurilikten ağrı ileten sinirlerinin yer aldığı boşluğa ince bir kateter yerleştirilmektedir. Ardından da cilt altına ilacın uygulanacağı port ya da pompa koyularak kateterin ucu buna bağlanır. Bu yöntem ile  çok daha düşük doz morfin veya morfin benzeri ilaç kullanılması ile hastanın ağrısını etkili bir şekilde dindirmek mümkündür.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال