Hemşirelikte mobbing maruziyeti ve mesleki doyum

Bilindiği üzere hemşirelik mesleği hasta bireyi merkezine alan bir meslek grubudur. Bu grubun mesleki görev- sorumlulukları gereği hastaya yoğun bir bakım ve tedavi süreci gerçekleştirirken yeterince yoruluyor ve yıpranıyor olmalarının yanı sıra karşılaştıkları hiç yakışmayan bir durum ise mesleki Mobbing maruziyetidir.

Mesleki mobbing maruziyetinin geniş bir açıklamasından bahsedecek olursak hemşirenin, meslektaşları veya aynı ortamda çalıştıkları diğer meslek grupları içerisinde belirli bir kişi veya kişilerle birlikte psikolojik baskı davranışlarına veya tabiri caizse sosyal kabadayılık şeklinde adlandırabileceğimiz tutum ve davranışlara maruz kalması şeklinde ifade edilebilir.

Birçok  meslekte olduğu gibi hemşirelik mesleğinin bir gereği olan ekip çalışması ruhuna uymayan ve meslektaşlar arasında etik bir davranış olmayan bu tür tutumlar meslektaşların birbirlerine olan güvenlerini zedelemekte ve hemşirelik birliğine büyük zararlar vermektedir.

Ekip ruhu diye ifade ettiğimiz zaman, içerisinde “ben-sen! “ anlayışı olmadan “biz” diyebilmeyi ve hemşirelik süreçlerinin eksiksiz tamamlanabilmesinde işbirliğini ön plana çıkararak sürecin gerçekleştirilmesini ifade etmelidir. Aksi halde “ Ben bunu yaptım, o da bunu yapmalı. - Neden ben daha çok çabalıyorum? “ tarzı üslup içerikli söylemler mesleki dayanışmanın zarar göreceği bir ortamın oluşmasına neden olacaktır.

Ayrıca Mobbinge maruz kalan hemşirelerin iş performansında gözle görülür bir düşüş olması ve mesleki doyumun azalması kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü her birey düşüncesi, iradesi ve süregelen gelişim yapısı neticesiyle kendine özgüdür, biricik bir varlıktır.

Psikolojik baskı altına alınan hemşirelerde iş doyumu ve mesleki anlamda yüksek performans beklemek doğru değildir. O yüzden hemşirelik mesleğinde gerek meslektaşlar arasında gerekse ortak meslek grupları tarafından oluşabilecek herhangi bir mobbing durumuna izin verilmemelidir.

Hemşirelik mesleği içerisinde birlik sağlanabilmesi için bu tür etik olmayan olayların yaşanmasına izin vermemek adına hem hemşirelik mesleğini icra eden meslektaşların hem de yöneticilerin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.Metin Yüksel ATAR

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال