Hemşirelik nedir? - Metin Yüksel Atar

Bu konuda biraz düşünelim isterseniz.

Hemşire ne anlam ifade ediyor sizin için?

Hastane ortamında hemen hemen her yerde rastladığımız, kimi zaman acilde denk geldiğimiz, kimi zaman serviste, kimi zaman yoğun bakımda, bazen poliklinikte hemen hemen her yerde diyebiliriz. Evet, hastanede her yerde karşılaşabiliyoruz fakat hemşire toplum gözünde nerede sizce? Toplumsal bir gerçekliktir hemşirelik, her meslekte olduğu gibi kendi değer, ilkeleri olan ve herdaim profesyonelliği savunan bir meslektir.

Diğer mesleklerden farkı hastalarla en çok iletişimi ve etkileşimi olan bir meslektir. Kimi zaman bir hastanın eli, kolu, kimi zaman da hastanın psikolojik destek vereni olmaktadır. Yani denilecek şu ki hastanede hastayla irtibatı en fazla olan sağlık personelidir. Diğer mesleklerde olduğu gibi hemşirelik mesleğindeki çalışanlara da gerekli saygı ve güvenin gösterilmesi gerekmektedir.

Toplumdaki hemşirelik algısı üzerindeki fikirler tartışmaya açıktır elbette fakat gerçek manada bir farkındalık yaratılması isteniyorsa meslek içerisinde meslektaş etkileşimi ve birlikteliği bu konuda çok fazla önem taşımaktadır.

Birbirine destek olup hemşirelik mesleğine değer veren, sadece ekonomik kazancını düşünmeden hemşirelik mesleğini gönülden yapan meslektaşlarımız çok iyi bilmelilerdir ki hemşireliğin hakikatteki değeri, yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için meslektaşlar olarak birbirimizle kenetlenmeli ve kendi kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakarak hemşirelik mesleğinin gerçek değer ve hakkaniyetinin yerine getirilebilmesi için meslekte birliği savunmamız gerekmektedir.

Hasta onuruna saygı ve sağlığının her açıdan bize teslim edilmesinden taburculuğuna kadar samimi ve profesyonel bir bakım ve tedaviyi uygulamamızı isteyen mesleğimiz için aynı meslektaşlarımızla aramızda bir ayrım gözetmeden yeri geldiğinde birbirimize arka çıkarak çok değerli olan hemşirelik mesleğinin toplumsal statüsündeki yerinin daha iyi yerlere gelebilmesini sağlayabiliriz. Eğer gerçekten bir farkındalık yaratılmış olmasını istiyorsak buna kendimizden ve çevremizdeki meslektaşlarımızdan başlamamız gerekmektedir.

Metin Yüksel ATAR

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال