Hemşirelerin üniversite hastanelerinde yaşadığı sorunlar

Hemşirelerin üniversite hastanelerinde yaşadığı başlıca sorunları Yönetici Hemşireler Derneği'nin ''Yönetici Hemşirelerin Temel Sorunlarına İlişkin Raporunda'' yayınlandı işte o rapor.
Hemşirelerin üniversite hastanelerinde yaşadığı sorunlar

1. Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü örgütlenme yapılarının her üniversite hastanesinde oluşturulamaması.

2. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin iş tanımları ve yönetim alanlarındaki belirsizlikler, yönetsel özerkliğin tam olarak sağlanamaması.

3. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin yönetsel açıdan yeterince yetkin olmamaları.

4. Hemşirelik hizmetlerinin kendi örgütlenme yapılarında yaşanan sorunlar.

5. Yönetici hemşirelerin ek ödeme / prim / döner sisteminden hak ettikleri şekilde yararlanamamaları.

6. Üniversite hastanelerinde öncelikle mali krize bağlı yaşanan sorunların hizmetin her aşamasında hemşirelik hizmetlerini olumsuz etkilemesi.

7. Üniversite hastanelerinin yetişmiş hemşire insan gücünün son yıllarda azalması ve yükselen devir hızına bağlı eksik elemanla çalışma zorunluluğu.

8. Hemşire insan gücünün yetersizliği nedeniyle hasta bakım birimlerinin / servislerin kapatılması gerçeğiyle karşı karşıya kalınması.

9. Eksik elemanla çalışma nedeniyle özellikle alt kademe yönetici hemşirelerin yönetsel işlevlerini tam olarak yapamamaları, gündüz çalışan tek hemşire olarak hasta bakımı hizmetini ağırlıklı olarak yürütmeleri.

10. Hemşirelerin 24 saat kreş ve ulaşım-servis gibi isteklerinin karşılanamaması nedeniyle özellikle gece vardiyalarında ve nöbetlerde çalışacak hemşire bulmada güçlükler yaşanması.

11. Hemşirelik hizmetleri bölümünün kendine ait bütçesinin olmaması.

KAYNAK: Yönetici Hemşireler Derneği'nin Yönetici Hemşirelerin Temel Sorunlarına İlişkin Raporu'ndan alıntılanmıştır.


Sizlerde hemşirelerin üniversite hastanelerinde yaşadığı sorunları yorum olarak belirtirseniz içeriğimiz sizlerin yorumları doğrultusunda güncelenecektir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال