Hemşirelerin özel hastanelerde yaşadığı sorunlar

Hemşirelerin özel hastanelerde yaşadığı başlıca sorunları Yönetici Hemşireler Derneği'nin ''Yönetici Hemşirelerin Temel Sorunlarına İlişkin Raporunda'' yayınlandı işte o rapor.
Hemşirelerin özel hastanelerde yaşadığı sorunlar

1. Hastane başhemşiresi/hemşirelik hizmetleri müdürü pozisyonunun iş tanımının kurumlara göre farklılık göstermesi.

2. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin bazı hastanelerde tepe yönetime doğrudan bağlanmaması, yönetim kurullarında yer almama, yönetsel özerkliğe sahip olmaması.

3. Yönetsel pozisyona atanma kriterlerinin belirsizliği ve hemşire olmayan sağlık meslek üyelerinin özellikle küçük ölçekli hastanelerde yönetici hemşire pozisyonunda çalıştırılması.

4. İş güvencesizliğinin hemşire çalışanlar kadar yönetici hemşireler içinde söz konusu olması ve özel sağlık işletmelerinde sendikal örgütlenmelerin olmaması veya etkin işlev göstermemeleri.

5. Özel hastanelerde görünen yüksek devir hızı, eksik hemşire sayısına bağlı uzun saat çalışma, aşırı iş yükü ve yorucu çalışma temposu, düşük ücret, az insanla çok iş üretmek gibi olumsuz çalışma koşullarının yarattığı sorunlar.

6. İstenen nitelik ve nicelikte hemşire insan gücünü sağlamada hastane üst yönetiminin, çalışma koşullarını iyileştirme, daha iyi ücretleme, prim-ek ödeme gibi maddi ödül sistemini kullanma şeklindeki iyileştirmelere karşı olumsuz tutum sergilemesi ve daha düşük nitelikte (SML) veya hemşire olmayan sağlık çalışanlarının hemşirelik kadrolarında çalıştırılması.

7. Özel hastanelerde çalışanları kendine bağlı kılma ve örgütsel kimliği oluşturma ve kurumsallaşma konusunda sorunların yaşanması.

8. Hemşirelik hizmetleri bölümünün kendine ait bir bütçesinin olmaması ve yönetici hemşirelerin sınırlı kaynakla etkinliklerini yürütmeye çalışmaları, şeklinde belirtilmiştir.

KAYNAK: Yönetici Hemşireler Derneği

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال