Hemşirelerin kamu hastanelerinde yaşadığı sorunlar

Hemşirelerin  Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yaşadığı başlıca sorunları Yönetici Hemşireler Derneği'nin ''Yönetici Hemşirelerin Temel Sorunlarına İlişkin Raporunda'' yayınlandı işte o rapor.


Hemşirelerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yaşadığı sorunlar;


1.
663 sayılı KHK ile başhemşireliklerin kaldırılması ve ‘Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ (SBHM) şeklinde bir örgütlenmeye gidilmesinin, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve temsiliyle ilgili yarattığı karmaşa.

2. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu’nun örgütlenme yapısında Sağlık Bakım/Hemşirelik Hizmetlerini temsilen Sağlık Bakım/Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı gibi üst temsil basamağının oluşturulmaması.

3. 663 sayılı KHK ile SBHM pozisyonuna atanma kriterlerinin esnek belirlenmesi bu pozisyonlara atanacakların yönetsel yetkinliklerinin açıkça belirtilmemesi ve atanma şekillerinin tartışmalı konumda olması.

4. SBHM pozisyonuna atananların çoğunlukla hemşire olmalarına karşın, gelecekte bunun değişebilme olasılığının olması ve hemşirelerin diğer meslek üyesi lisansiyerler tarafından yönetilme riskinin bulunması.

5. Alt kademe yönetici hemşire konumundaki servis sorumlu hemşireleri için kadroların oluşturulmaması.

6. Kamu Hastane Birliklerinde çalışan hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarının ‘Hemşirelik Kanunu’nda belirtilenlerle uyumlu yürütülmemesi ve hemşirelik kanunu ve yönetmeliklerinin hükümsüz hale gelmesi.

7. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görev tanımının net olmaması nedeniyle yetki ve sorumlulukların her birlik veya hastanede farklılık göstermesi.

8. SBHM pozisyonuna atanan 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının iş güvencesinden çıkarılarak sözleşmeli pozisyona getirilmeleri ve böylece yöneticilerin iş güvencesinin ortadan kaldırılmış olması.

9. SBHM pozisyonunda çalışan yönetici hemşirelerin ücretlemesinin iş yoğunluğuyla uyumlu şekilde düzenlenmemesi ve özellikli birimlerde çalışan hemşirelere ödenen ek ödemeler ile bazı durumlarda benzer ücretlerin alınabilmesi.

10. Yöneticilerin çalışma saatleri -izinler- diğer özlük haklarıyla ilgili olarak; 657 sayılı DMK’daki hakların uygulanmasına karşın günlük çalışma saatlerinin belirtilenin çok üzerinde olması, mesleki gelişim için kurs, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılımın izinden kesilmesi, genel olarak izin almada yaşanan güçlükler.

11. Kamu Hastane Birliklerinde, hemşirelik bakım standartları ve yönetim standartlarının oluşturulmaması, kurum ve yönetici performansının değerlendirmesinde bu ölçütlerin dikkate alınmaması.

12. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin, bakım hizmetinin yürütülmesi, Ar-Ge, çalışanların eğitimi vb. hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli bütçenin ayrılmaması.

13. Hemşirelik Kanununda tanımlanan uzman hemşirelere kadrolarının oluşturulmaması nedeniyle hemşirelerin özlük haklarında kayıpların yaşanması.

14. Hemşire insan gücünün sayısal yetersizliği gerekçesiyle, hemşirelik görevlerinde farklı disiplinlerin çalıştırılması ve buna karşın hemşire kadrosunda olanların hemşirelik dışı alanda görevlendirilmesi çelişkisinin yaşanması, şeklinde sıralanmıştır.

KAYNAK: Yönetici Hemşireler Derneği

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال