Fonksiyonel sağlık örüntüleri modelinde veri toplama ve gruplandırma

Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli birey / ailenin sadece yakınmaları, sınırlılıkları ve problemleri değil, daha önce problemleri olduğunda başetme becerileri ve olumlu sağlık uygulamaları da tespit edilir.

Fonksiyonel sağlık örüntüleri modelinde veri toplama ve gruplandırma rehberi

I - Genel bilgiler

İsim:

Yaş:

Allerjisi ver mı?

Adres:

Telefon:


1- Sağlığı algılaması ve sağlığın yönetimi

 • Sağlık durumunu algılama: Başlıca yakınması?

 • Önceden geçirdiği hastalıklar ya da ameliyat?

 • Geçmişte ve halen sağlık arayış davranışları?

 • Sağlık sigortası

 • Halen uygulanan tedavi: Herhangi bir ilaç tedavisinde mi?

 • Önerilen tedavilere bağlılığı

 • Yaralanmaya neden olacak risk faktörü var mı?

 • Koruyucu uygulamalar(meme muayenesi vb.)

2- Beslenme ve metabolik durum

 • Kilo kaybı ya da kilo alma

 • Beslenme durumu: Diyeti var mı?

 • Günlük sıvı alımı

 • İlaç ve alkol tüketimi

 • Yutma güçlüğü

 • Emzirme (uygunsa sor)

 • Ağız boşluğu dahil, deri, doku ve mukoz membran bütünlüğü

 • Dişlerin durumu, problem var mı?

 • Beden ısısı 

3- Boşaltım biçimi (eliminasyon)

 • Barsak boşaltım şekli-sıklığı, özelliği

 • İdrara çıkma şekli, kontrolde güçlük var mı? Rengi miktarı?

 • Terleme, koku sorunu var mı? 

4- Aktivite ve egzersiz biçimi

 • Fiziksel bulgular

  - Solunum
  - Solunum yetersizliği
  - Öksürme / siyanoz
  - Solunum sesleri
  - Nabız hızı, ritmi (periferik nabız)
  - Kan basıncı
  - Ödem
  - Kas gücü (el sıkma)

 • İstenilen / gereken aktiviteleri tamamlamak için yeterli enerji?

 • Egzersiz şekli? Tipi? Düzenliliği?

 • Boş zamanlarda yapılan aktiviteler, çocuk, oyun faliyetleri?

 • Aşağıdaki verilen faliyetleri yapabilmede yeteneğini algılama (Düzeyi kodlayın)

  (a) Beslenme
  (b) Banyo yapma
  (c) Tuvalete gitme
  (d) Yatak hareket
  (e) Giyinme
  (f) Kendine çeki düzen veme
  (g) Genel hareket
  (h) Yemek pişirme
  (ı) Ev alışverişini yürütme
  (i) Alış veriş

  Düzey belirleme kodları:

  Düzey 0:
  Düzey I:
  Düzey II:
  Düzey III:

5- Uyku ve dinlenme biçimi

 • Uyku alışkanlıkları? Dinlenmiş hissediyormu?

 • Uykuya başlama problemi? Rüya? Kabus? Erken uyanma?

 • İstirahat alışkanlıkları

 • Uyumak ve gevşemek için uyguladığı yöntemler 

6- Bilişsel algılama biçimi

 • Görme, işitme, hissetme, tad alma, dokunma ve koku alma yeteneği

 • İşitme güçlüğü var mı? İşitme cihazı kullanıyor mu? Gözlük kullanıyor mu?

 • Ağrı-rahatsızlık. Bunlarla nasıl başedildiği?

 • Halüsinasyon?

 • Vücudun her iki tarafını da algılama

 • Belleği? Son günlerde herhangi bir değişiklik var mı?

 • Yargılama

 • Konsantre olma / dikkatini toplama yeteneği?

 • Karar verme

 • En kolay öğrenme şekli? Öğrenmede zorluk?

7- Kendini algılama

 • Algıladığı herhangi bir korku ve tehlike

 • Endişe-korku? Gerginlik?

 • Huzursuzluk

 • Ruhsal durumunda değişiklik-depresif, meraklı

 • Enerjisini kendine yöneltme yeteneği-hareketsizlik

 • Durumun kontrolu dışında olduğunu algılama

 • Kendi ve kendi değeri hakkındaki düşünceleri ve algılama şekli

 • Beden bilinci? Bireysel kimliği

8- Rol ve ilişki biçimi

 • Önemli kayıplar: Keder

 • Rolün yerine getirme yeteneği, mesleği

 • Evlilik durumu

 • Kişilerarası etkileşimi

 • Yaşamında önemli olan kişiler. Herhangi bir kişilerarası ilişki zorluluğu var mı?

 • Aile yapısı: Herhangi bir zorluğu var mı?

 • Ailenin ve ona yakın kişilerin hastalığa karşı tutumları

 • Evebeyn olarak problemleri

 • İletişim becerileri

 • Kendine zarar verme riski var mı?

 • Diğerlerine yönelik zarar verme riski var mı?

9-  Cinsellik ve üreme biçimi

 • Cinsel yaşamı: Doyumlu-doyumsuz, herhangi bir değişiklik var mı?

 • Kontraseptifler kullanılıyor mu/problemi var mı?

 • Mensturasyon öyküsü

 • Gebelik var mı?

 • Tecavüz öyküsü var mı?

10- Baş etme ve stres toleransı

 • Mevcut stresörler: Yaşam zorlukları

 • Travmaya karşı tepki ve uyum

 • Yakın geçmişte büyük yaşam değişiklikleri

 • Stresörlerle başetme şekli

 • Stresörlerle başetmek için kullandığı kaynaklar

 • Aile desteğinin aile gelişimine destek olabilme 

11- İnanç ve değerler biçimi

 • Yaşam hakkındaki inanç ve değerleri

 • Dini inançları ve dinin önemi

 • yararlı dini uygulamaları

 • Din adamı ile görüşme isteği?

Konuştuklarımıza ekleyeceğiniz ya da başka sorunuz var mı?


KAYNAK: hemsiresite.blogspot.com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال