Başhemşire nasıl olunur ve görevleri nelerdir?

Kamu Hastanelerinde Başhemşireliğin yerini ''Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'' alsa da özel sağlık kuruluşlarında halen başhemşirelik kavramı devam etmektedir. Bu yazımızda Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde ''Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'' (Başhemşire) nasıl olunur görevleri nelerdir inceleyeceğiz.Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Kamu Hastanelerinde başhemşireliğin yerini ''Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'' aldı. Yardımcı sağlık elemanlarının (hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet çalışanı ve diğerleri) tamamı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'ne bağlanıp başhemşirelik kavramı ortadan kaldırıldı.SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (BAŞHEMŞİRE) NASIL OLUNUR?

 • Lisans eğitimine sahip olma şartı;

Lisans mezunu sağlık çalışanı (hemşire, ebe, diyetisyen vb.) olma şartı aranmaksızın, lisans eğitimi diplomasına sahip olan herkes Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (başhemşire) olabilir.

 • Bayan olma şartı;

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kuruma bağlı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri bünyesinde oluşturulan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne atanmak için kanunla belirtilmiş bir cinsiyet şartı bulunmamaktadır.

Genellikle bu görevi lisans hemşirelik mezunu bayanlar yapmaktadır. Ancak birçok hastanede bu görevi erkek hemşilerinde yaptığı görülmekteydi. Ancak hemşirelerden gelen şikayetlerde sağlık bakım hizmetleri müdürünün bayan olması gerektiği vurgulandı. Zira bazı özel durumlarda erkek müdürden gerekli desteğin ve anlayışın olmadığı belirtilmektedir. Konuyla ilgili kamu hastaneleri genel sekreterleri 2014 yılında kendi aralarında yaptıkları toplantıda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün bayanlar arasından seçilmesi konusunda karar verip kurum başkanlığına konuyu iletti. Kurumlarda genel sekreterlerle aynı düşüncede olup bu kuralı uygulamaktadırlar.

Bu 2 şartı sağlayan yadımcı sağlık elemanları var olan hastane yönetimin sözleşmesi bitmeden dilekçelerini İl Sağlık Müdürlüklerine elden vermeleri gerekmektedir. Başvuru zamanını kaçırmamak için İSM'yi arayıp son başvuru tarihini net olarak öğrenmelidirler.


SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN (BAŞHEMŞİRE) GÖREVLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün; bulunduğu hastane veya sağlık merkezinin çalışma politikaları doğrultusuna bağlı kalarak, mevcut ekipmanları verimli şekilde kullanmakla görevlidir. Bu açıdan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görevlerin ''Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Madde 18''de yer aldığı şekilde aynen belirtelim;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Madde 18

1- Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.


2- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

 2. Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.

 3. Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve 7 malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

 4. Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.

 5. Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.

 6. Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

 7. Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.

 8. Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.

 9. Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Not: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüklerinin kaldırılıp İl Sağlık Müdürlüklerine bağlanmasıyla şuana kadar işleyişte yukarıda belirtilen maddelerin dışına çıkılmamıştır. Yeni düzenlemeler geldiği taktirde makalemiz güncellenecektir.


KAYNAK: Hemsire.Com


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال