Ameliyat öncesi yapılan rutin tarama testleri

Hasta ameliyat olamadan önce bazı tahliller ve testler yapılmaktadır. Bu testlerin sonucu çıkıp değerlendirilmeden (acil durumlar dışında) anestezi oluru (ASA) alınamamaktadır.

Ameliyat öncesi yapılan rutin tarama testleri

Tam kan sayımı

Eritrositler, hemoglobin (Hb) ve hemotokrit (Hct) kanın oksijen taşıma kapasitesi için önemlidir. Lökositler, bağışıklık fonksiyonunun bir göstergesidir.


Kan Grubu ve Uygunluk Testi (cross-matching)

Kan grubu tayini tüm cerrahi girişimlerden önce belirlenmesi gereken bir testtir. Uygunluk testi ise cerrahi işlem sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekli olan vakalarda belirlenir.


Serum Elektrolitleri (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, HCO-3)

Sıvı elektrolit durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.


Açlık Kan şekeri

Yüksek düzeyler, tanı konulmamış diyabetes mellitüsü gösterir.


Kan Üre, Nitrojen (BUN) ve Kreatinin

Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.


ALT (Alanin transaminaz), AST (Asparatat aminotransferaz), LDH (Laktat dehidrogenez) ve Bilirübin

Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.


Serum Albümin ve Total Protein

Beslenme durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.


İdrar Tahlili

İdrar bileşimini ve olası anormal bileşenleri (Protein ve glukoz) veya enfeksiyonu saptamak için yapılan testlerdir.


Göğüs Röntgeni

Solunum durumunu ve kalp boyutunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.


Elektrokardiyogram

Kalp problemlerini ya da hastalığı önceden tanımlamak için yapılan testtir.


Kullanılan ilaçlar

Hastanın ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanır ve hekime gerekli bilgiler verilmelidir. Ameliyat öncesinde hastanın tedavi amacıyla (reçeteli) ya da kendi isteğine bağlı (reçetesiz) kullandığı ilaçlar pıhtılaşmayı etkileyerek ve anestetiklerle istenmeyen etkileşime girerek ameliyat riskini arttırabilir. Anamnezde, ilaç kullanıp kullanmadığı hastaya ya da yakınlarına sorulmalıdır. Ayrıca hastanın, herhangi bir ilaca alerjisi olup olmadığı da öğrenilmelidir.

Hasta için risk oluşturabilecek ilaçlar

Antikoagülanlar; kanamaya neden olabilir.

Antibiyotikler; anestetiklerle etkileşerek istenmeyen etki oluşturabilir.

Trankilizanlar; kan basıncını düşürerek şoka neden olabilir. o

Thiazid diüretikler; potasyum ve sıvı kaybına neden olabilir.

Steroidler; uzun süre kullanıldıysa adrenal bezlerin korteksi baskılanır. Stres durumunda yeterince steroid hormon salınamaz, hastanın anestezi ve ameliyat stresiyle baş etmesi güçleşir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال