Ameliyat gününden önceki gece hasta hazırlığı

Ameliyat için hastanın fiziksel hazırlığı kısaca; ameliyat öncesi deri temizliğini sağlama, bağırsak temizliğinin yapılması, laboratuvar ve radyolojik testlerin kontrol edilmesi, yaşam bulgularının kontrolü ve hasta kayıtlarının doğrulanması işlemlerini kapsar.

Doktor, hastanın tüm muayene ve bulgularını gözden geçirir, her şey hazır ve normal ise ameliyat için yazılı istem verir. Hastaya ve ailesine ameliyatın ertesi gün yapılacağı söylenir ve onlara gerekli bilgiler verilir.

Her hastanın hazırlığı, yapılacak ameliyata göre değişiklik gösterir. Batın ameliyatları ya da kolonlara yakın sistem ameliyatları için bağırsak boşaltıcı ilaçlar (laksatif) ya da lavman uygulanması, örnek olarak verilebilir.

Ameliyat öncesi yapılan ya da yapılamayan tüm uygulamalar, fiziksel hazırlık kontrol formuna işaretlenmelidir. Hazırlığın amacı, cerrahi riskleri azaltmaktır.


1 - Ameliyat bölgesinin (cildin) hazırlığı

Ameliyat yapılacak bölgedeki cilt hazırlığı ile deri yüzeyindeki mikroorganizmaların sayıları azaltılıp infeksiyon gelişmesi önlenmeye çalışılır. Hastanın genel vücut banyosu yapması sağlanmalıdır. Doktor ameliyat bölgesini tarif eder ve gerekiyorsa üzerine işaret koyar. Cildin genel durumu değerlendirilir (mantar vb.). Kıl, tüy temizliği tıraş makinesi ya da tüy dökücü krem (Bu konuda görüş farklılıkları vardır, doktor nasıl uygun görürse ona göre hareket edilir.) yardımı ile yapılmalıdır. Temizlenen ameliyat bölgesi geniş bir alanı kapsamalıdır. Jilet vb. araçlar cilt üzerinde kesikler oluşturabileceği ve bu alanlarda mikroorganizmaların yerleşerek çoğalmasına neden olacağı için tercih edilmemelidir.

Kesik ya da çiziklerin oluşması durumunda, uygun antiseptik solüsyon ile cilt temizliği yapılmalıdır. Hastanın mahremiyetine saygı duyulmalıdır.


2 - Gastrointestinal sistemin hazırlığı

Besin ve Sıvı Gıdaların Kısıtlanması: Hastaya genel anestezi uygulanacak ise ameliyat sırasında ve sonrasında kusmayı önlemek ve aspirasyon pnömonisine neden olmamak için ameliyattan 8-10 saat önce besin ve sıvı gıdalar verilmez. Bu durum hastaya anlatılır ve diyetisyene haber verilir, hasta tabelasına işaret konulur veya görülebilir bir yere aç kalacak levhası konulur.


2 / a - Lavman Yapılması (bağırsakların hazırlanması)

Gastrointestinal girişimlerden önce bağırsakların hazırlanması, yani kalın bağırsakların dışkıdan temizlenmesi gerekir. Bunun için lavman yapılır. Böylece;

  • Doktorun kolay çalışması sağlanmış olur (Ameliyat alanının iyi görülmesine olanak sağlar, kesiler daha kolay kapatılır.)

  • Ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra (Anestezinin etkisiyle sfinkterler gevşer.) hastanın gaita kaçırması önlenir,

  • Batın içi ameliyatlarda (bağırsaklarla ilgili operasyonlarda) batın içi enfeksiyonlar önlenmiş olur,

  • Bazı ameliyatlardan sonra (anorektal hastalıklar, travmalar) dışkılama isteği ortadan kaldırılarak ameliyattan birkaç gün sonrasına kadar ameliyat yeri kirletilmemiş olur. Birkaç defa üst üste lavman yapılması isteniyorsa lavman aralarında hasta dinlendirilmelidir.


2 / b - Nazogastrik tüp konulması

Anestezi sırasında veya ameliyat sonrasında mide sıvısının solunum yollarına kaçması (trakea ve bronşlara) son derece tehlikelidir. Kusmayı ve aspirasyonu önlemek için (genellikle gastrointestinal ve diğer batın içi ameliyatlarında) ameliyattan önceki gece veya ameliyat sabahı hastaya nazogastrik tüp konulur ve mide boşaltılır.


3 - İlaçla yatıştırma

Hastanın ameliyattan önceki geceyi dinlenerek geçirmesi çok önemlidir. Hemşire hasta ile etkin iletişim kurmalı, varsa endişe ve korkularını paylaşmalıdır. Hastayı dinlemelidir. Hastanın korku, sıkıntı ve stresini hafifletmek için bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra hastaya doktorun uygun gördüğü barbitüratlardan birisi verilerek hastanın dinlenmesi sağlanır. Hemşire hastaya ilacını verdikten sonra mümkünse hastanın kalkmamasını, ihtiyacı olduğunda haber vermesini tembih etmelidir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال