Yatak içi dönme egzersizleri (bacak ve ayak egzersizleri)

Hemşire; ameliyat öncesi (preop) dönemde hastaya, yatak içinde dönme sırasında, güvenli olarak yatak kenarlıklarının nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterir. Hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak hemşire hastanın yatak içinde dönmesine yardımcı olur.

Yatak içinde dönme venöz dolaşımı geliştirir ve solunum problemlerinin gelişimini engeller. Hemşire tarafından ameliyat sonrası dönemde hasta 2 saatte bir pozisyon değişimtirilir.

Ameliyat sonrası dönemde dolaşımı arttırmak için hasta mümkün olduğunca erken mobilize edilmelidir. Hemşire hastaya ameliyattan sonraki pozisyon değişikliklerinin neden gerektiğini açıklar.

- Hastanın bir taraftan diğer tarafa nasıl döneceğini

- Ağrıya neden olmadan veya intravenöz damar yollarını, drenleri ve cihazları çıkartmadan nasıl yan yatacağını hastaya hemşire tarafından gösterir.


BACAK VE AYAK EGZERSİZLERİ İŞLEM BASAMAKLARI

 • Hemşire, hastanın durumunu değerlendirir ve uygulamaya engel bir durum olup olmadığını tespit edilir.

 • Hastanın izni alınır.

 • Uygulama için gerekli malzemeler hazırlanır.

 • Hastada venöz staz ve emboli riski olasılığı çorap (varis çorabı), elastik bandaj ya da pnomotik basınç araçları, ameliyat sırası ya da sonrasında ayak egzersizleri sırasında kullanır.

 • Pulmoner emboli ya da derin ven trombozuna öncülük edebilecek risk faktörleri değerlendirilir.

 • Eller yıkanır.

 • Hastaya, yapacağı işlem anlaşılır şekilde anlatılır.

 • Yardımcı olması sağlanır.

 • Hastaya, ayaklarını bilekten ileriye (aşağı) doğru (plantarfleksion) ve arkaya (yukarı) doğru (dorsofleksiyona) pedal gibi hareket ettirmesi söylenir. Bileklerini hareketlerle sağa ve sola doğru döndürmesi istenir. Hemşire kendisi de uygulamalı gösterir.

 • Dizlerini bükerek ve uzatarak hareket ettirmesini ve ayakları dorsofleksiyonda iken dizlerinin arka kısımlarını yatak yüzeyine bastırması söylenir.

 • Hastanın bacaklarını, yatak yüzeyinden yükseltmesi ve tekrar eski pozisyonuna getirmesi istenir.

 • Hastaya rahat bir pozisyon verilir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال