Sağlıkta eşitsizlik


Sağlıkta eşitsizlik, düzey, sağlık hizmeti kullanımı ve bu ikisi ile de alakadar olan risk faktörleri yönünden toplumsal yapılar arasında var olan, kabul edilemez ve önlenebilir nitelikteki farklılıkları ifade etmektedir (DSÖ 1997).

Bu tanım gereği cinsiyet ve yaş gibi yapı kaynaklı, biyolojik nedenlerle ilgili olarak ortaya çıkan sağlık farklılıkları eşitsizlik olarak adlandırılamaz ve sağlıkta eşitsizlikten bahsedildiğinde sosyoekonomik etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar anlaşılır. (Belek 1998).

Sağlıktaki eşitsizlik konusunu esas olarak önemli kılan olgulardan biri yaşanan teknolojik gelişme ve tıptaki ilerlemelerden yararlanma bakımından toplumsal gruplar, sınıflar arasında önemli farklılıklar bulunmasıdır (Belek, 2004).

Sağlıkta sosyoekonomik eşitsizlik hususunun gündeme girmesinin iki sebebi olduğu söylenebilir:

  • Eşitsizliklerin insanlık dışı ve kabul edilemez niteliğidir.
  • Çeşitli toplumsal gruplar ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin yıllar içinde artma eğilimi göstermesidir (Power 1994).

Sağlığın Algılanışı Sosyoekonomik Sınıfla İlişkili Bulunmuştur:

Alt Sosyoekonomik Düzeylerde
Negatif, hastalığın olmaması ve bir araç olarak algılanmıştır.

Üst Sosyoekonomik Düzeylerde
Daha pozitif ve bireysel olarak iyi hissetme ile ilişkili algılanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال