Patolojiye giriş


Patoloji
, canlılarda hastalık durumunda ortaya çıkan, makroskobik ve mikroskobik olarak inceleyebileceğimiz, organ, doku ve hücrelerde oluşan yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen bilim dalıdır.

Patoloji; hastalıkların

  • Etiyoloji: Sebep, etken,
  • PatogenezHastalığın meydana geliş mekanizması,
  • Morfolojik değişiklikler: Yapısal değişiklikler,
  • Klinik özellikler ve prognozHastalığın seyri bölümlerini inceler.

Patoloji’nin Bölümleri:

1- Patolojik Anatomi: Hastalık sonucu oluşan değişikliklerin çıplak gözle izlenmesidir. Bu amaç ile otopsi yapılır ve patoloji lab.’ına gelen doku örnekleri incelenir, tartılır, boyutları ölçülür ve bulgular kaydedilir.

2- Histopatoloji ve SitopatolojiHistopatolojide preparat haline getirilen dokular ışık mikroskobunda incelenir. Sitopatolojide ise vücut mayilerinden hazırlanan yayma preparatlardaki hücre ve bakteriler yine ışık mikroskobunda incelenir.

3- Ultrastrüktürel Patoloji: Hücre içindeki 100 A-2000A çapındaki elemanlar ve viruslar elektron mikroskobu ile incelenir.

4- Histokimyasal Patoloji: Çeşitli teknikler ile hazırlanan doku kesitlerinin değişik boyalarla boyanması ve böylece hücre içindeki enzim vs’nin gösterilmesidir. Florasan mikroskopların kullanıldığı immun sistem hastalıklarında yararlanılan bir yöntemdir.

5- Deneysel Patoloji: Hastalıkların hayvanlarda oluşturulması, tedavisi ve meydana gelen lezyonların tedaviden önce ve sonraki durumlarının mikroskopta incelenmesidir.

6- Adli Tıp Patolojisi: Adli olgularda hastalık ve ölüm nedenlerinin incelenmesidir.

Patoloji laboratuarına genel olarak dört tür materyal gelir:

1-Biyopsi: Canlı dokudaki patolojik durumu tespit edebilmek için canlı dokudan alınmış olan canlı örnek.

4 şekli vardır. Bunlar;

  • Eksizyonel Biyopsi
  • Parsiyel (İnsizyonel) Biyopsi
  • İğne Biyopsisi
  • Küretaj

2-Cerrahi girişimle alınan doku ve organlar.

3-Otopsi vasıtasıyla alınan doku örnekleri.

4-Sitolojik materyaller:

  -Yayma (smear); vücudumuzdaki patolojik akıntının bir lama alınıp yayılmasıdır.

  -Sıvılar; patolojik olaylar sonucunda oluşan ve vücudumuzda biriken sıvılardır.

  -İnce iğne aspirasyon sitolojisi; normalde enjeksiyon amacı ile kullanılan iğnelerle, vücuttan negatif basınç oluşturarak hücresel seviyede, örnek alıp inceleme esasına dayanır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال