Meme kanseri vaka sunumu ve analizi


Meme kanseri vaka sunumu ve analizi aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı: S.T
Cinsiyeti:
Kadın Yaşı: 40
Eğitimi: Lise Mezunu
Tanı: Meme Kanseri
Yapılan Ameliyat: Modifiye Radikal Mastektomi
İşi: Ev hanımı
Sosyal Güvence: Emekli Sandığı

Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hastanın Verileri

1- Sağlığın Algılanması ve Sağlığın Yönetim Biçimi

Yakınma: Sol memede ele gelen kitle ve meme başında çekilme.

Öykü: Sol memede ağrısız kitle ve meme başında çekilme yakınmaları ile doktora giden hastaya süt bezesi olduğu söylenerek ilaç tedavisi önerilmiş. İlaçları düzenli kullanmasına rağmen, yakınmaları geçmeyen hasta hastaneye baş vurmuş. Hastaya ultrasonografi, mamografi, biyopsi ve kemik sintigrafisi tetkikleri yapılmış. Tüm bu tetkikler sonucunda; sol memede üst dış kadranda 2×3 cm kitle, 2x1cm axiller lenfadenopati, kemik metastazı yok verileri elde edilmiş ve meme kanseri (intraduktal) tanısı almış.

Meme muayenesini düzenli yaptığını ve bu muayenelerden birinde kitleyi fark ettiğini belirtiyor.

Özgeçmiş: Özellik yok

Soygeçmiş: Anne ve teyzede meme kanseri

Ameliyat sonrası uygulanan tedavi

 •  %0.9 NaCl 100cc +20 mlEq KCl
 •  %5 Dextroz Ringer Lakta
 • t 1500 cc  Reomakrodeks 500cc
 •  Bvit + C vit ampul 1×1 (IV)
 •  Novalgine ampul 3×1 (IM)
 •  Oral almaya başladıktan sonra tedavisindeki ilaçların tablet formları başlandı.
 •  Tilkotil tablet 1×1 eklendi
 •  Hastanın bilinci açık

2- Beslenme ve Metabolik Durum:

 • Ameliyat sonrası 1. günde barsak seslerinin hipoaktif olması nedeniyle oral alım başlanmadı
 • Hastaya sol el sırtındaki periferik IV kateterden parenteral sıvı veriliyor
 • Günlük parenteral verilmesi gereken sıvı miktarı 300cc
 • Zaman zaman bulantısı oluyor.
 • Bir kez 100cc kadar kustu
 • Ameliyat sonrası 2. günden itibaren barsak sesleri aktif olduğundan oral beslenmeye geçildi.
 • Hasta oral alımı tolere ediyor. Bulantısı gecikiyor. Ancak yemek yemek istemediğini iştahının olmadığını belirtiyor.
 • Yemesi gerekenden daha az besin alıyor. Vücut sıcaklığı: 37.2 0C

3-Boşaltım Şekli:

 • Ameliyat sonrası 1. günde barsak sesleri hipoaktif. Gaz ve gaita çıkışı yok.
 • Ameliyat sonrası 2. günden itibaren barsak sesleri aktif. Gaz çıkışı var ancak gaita çıkışı yok.
 • Hasta ameliyat sonrasında idrarını problem (yanma,retansiyon vb) olmadan yapabiliyor.
 • Günlük idrara miktarı 1450 ml.
 • İdrar rengi normal.

4-Aktivite Egzersiz Şekli

Fizik Bulgular:

Solunum:20/dk. Her iki akciğer solunuma eşit katılıyor. Patolojik ses yok
Kan Basıncı: 120/80 mmHg
Nabız: 88/dk. Ritmi normal
Kas Gücü: Normal 5/5
Halsizlik var. Sol göğüste süturları ve hemovak dreni mevcut. Derin solunum ve öksürük, dönme, ayak bacak egzersizlerini yapmada ve mobilizasyonda birinci gün dışında güçlük yaşamıyor.

5-Uyku İstirahat Şekli:

Ağrı nedeniyle uykuya dalmada güçlük çekiyor. Ancak uyuduktan sonra uyanmıyor.

6-Bilişsel Algılama Şekli:

Sözlü ve sözsüz ağrı ifade ediyor. Rahatsızlık mevcut.

7- Kendini Algılama Kendini Kavrama şekli:

Huzursuz sinirli, gergin görünüyor.

Hastalığını ve memenin kaybını henüz kabullenmemiş.

Ameliyat bölgesine bakmak bile istemiyor.

Beden imgesinde bozulma ve anksiyete mevcut.

8-Rol İlişki Şekli:

Evli ve bir çocuk annesi.

Eşi oldukça ilgili.

Gereksinimlerini hemen karşılıyor.

Ancak hasta eşinin bu görüntüsü nedeniyle istememesinden ve evliliğinin bozulmasından korkuyor.

9-Cinsellik ve Üreme:

Bir memesinin alınması ile ilgili (kendini yarım bir insan olarak görme), cinsel yaşamının olumsuz etkileneceğini ifade ediyor.

10-Stres ile Başetme Tolere Etme Durumu

Eşi, kızı ve diğer aile üyelerinin desteği oldukça iyi hastalığın ve ameliyatın onu olumsuz yönde etkileyeceğini belirtiyor.

11- İnanç ve Değer Şekli

Yaşamayı, gezmeyi sevdiğini, ancak bugünden sonra eskisi kadar mutlu olmayacağını söylüyor. Dini inançlarıyla ilgili özellik tanımlamıyor. Zaman zaman “Bu bizim ailenin kaderiymiş, annemi bu hastalık yüzünden kaybettim. Sonra teyzem aynı hastalığa yakalandı, şimdi de ben. Allaha ne günah ettik ki bize böyle bir hastalık verdi” diyor.

Operasyon Sonrası Laboratuar Bulguları

Hemogram
Hemoglobin 12,3gr Hematokrit %38.5 Lökosit:6000 Eritrosit:4.200.000

Biyokimya
Na:140mEq/lt K:4.30mEq/lt Ca:8.6gr AKŞ: 120mg/dl BUN: 10mg/dl


Birol L. Hemşirelik Süreci. İzmir, Etki Yayınları.2009

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال