Anal kanal kanseri vaka sunumu ve analizi


Anal Kanal Kanseri Vaka Sunumu ve Analizi

 • Adı Soyadı: E.G
 • Tanı: Anal Kanal Kanseri
 • Cinsiyeti: Kadın
 • Yapılan Ameliyat: MILES + Kalıcı Kolostomi Açılması
 • Yaşı:82                                                   
 • İşi: Ev hanımı
 • Eğitimi: Okur yazar değil
 • Sosyal Güvence: SGK
 • Alerjisi var mı? Bilinen alerjisi yok        

Sağlığın Algılanması ve Sağlığın Yönetim Biçimi

Yakınma: Büyük abdeste çıkmama ve zorlanma.

Öykü: 4-5 aydır defekasyona çıkamama sorunu yaşayan hasta CTF Cerrahi polikliniğine başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde Anal Kanal Kanseri tanısı konulan hasta opere edilmek üzere servisimize yatırılmıştır.

Özgeçmiş: Hipertansiyon: 5yıldır(medikal tedavi), Kalp Hastalığı:2007 (anjio,stent), Apandektomi:1976 (opere)

Soygeçmiş: Baba, ağabey, kız kardeş: Colon Ca

Ameliyat sonrası uygulanan tedavi

 • Isolyte S 1000 cc
 • Isolyte M 1000 cc
 • %5 Dextroz %0,45 NaCl 1000 cc
 • Losec flk 1×1(IV)
 • Diclomec amp 3×1 (IM)
 • Ampicid 1gr flk 4×1(IV)
 • Metpamid amp 3×1(IV)
 • Kabiven inf 1000cc(IV)
 • Omegavan + Dipeptiven 1×1 (IV)
 • Cernevit flk 1×1 (IV)
 • hastanın bilinci açık
 • ANT/AÇT
 • Dren takibi
 • CVP takibi 3×1
 • Gece 22:00’da hemogram

Beslenme ve Metabolik Durum

 • Ameliyat sonrası 2. günde rejim 1 ile oral alıma başlamıştır.
 • Hastaya santral venöz kataterden parantenel sıvı veriliyor.
 • Günlük parenteral verilmesi gereken sıvı miktarı post-op 1. Günde 4000cc’dir. Post-op 5. Günde sıvıları 1500cc’e düşmüştür.
 • Bulantı (-), kusma (-) iştahsızlık (+)
 • Hasta oral alımı tolere ediyor. Post-op 5. Günde rejim 3’e geçilmiştir, fakat oral alımı yetersizdir.

Boşaltım Şekli

 • Ameliyat sonrası 1. günde barsak sesleri hipoaktif. Gaz ve gaita çıkışı kolostomi yoluyla yapılmaktadır.
 • Ameliyat sonrası 3. günden itibaren barsak sesleri zayıf. Gaz çıkışı var ancak gaita çıkışı kolostomi yoluyla yapılmaktadır. Hasta ameliyat sonrasında idrarını problem (yanma,retansiyon vb) olmadan yapabiliyor. Günlük idrara miktarı 1500-2000 ml. İdrar rengi normal.

Aktivite Egzersiz Şekli

 • Fizik Bulgular
 • Solunum:20/dk. Her iki akciğer solunuma eşit katılıyor. Patolojik ses yok
 • Kan Basıncı: 120/80 mmHg
 • Nabız: 90/dk. Ritmi normal
 • Kas Gücü: Normal
 • Halsizlik var.Ağrısı var.Derin solunum ve öksürük, dönme, ayak bacak egzersizlerini yapmada ve mobilizasyonda güçlük yaşıyor.

Uyku İstirahat Şekli

Ağrı nedeniyle uykuya dalmada güçlük çekiyor.

Bilişsel Algılama Şekli

Sözlü ve sözsüz ağrı ifade ediyor. Rahatsızlık mevcut.

Kendini Algılama Kendini Kavrama şekli

Huzursuz sinirli, gergin görünüyor. Hastalığını kabullenmemiş. Ameliyat bölgesine bakmak bile istemiyor. Beden imgesinde bozulma ve anksiyete mevcut.

Rol İlişki Şekli

On iki çocuk annesi, eşini kaybetmiş. Kızı ve diğer yakınları oldukça ilgili. Gereksinimlerini hemen karşılıyorlar

Cinsellik ve Üreme

Aktif cinsel yaşantısı yok, hasta menapozda.

Stres ile baş etme  Tolere Etme Durumu

Kızı ve diğer aile üyelerinin desteği oldukça iyi

İnanç ve Değer Şekli

Yaşamayı sevdiğini ancak bugünden sonra eskisi kadar mutlu olmayacağını, bu hastalığın ve ameliyatın onu olumsuz yönde etkilediğini ameliyattan sonra daha kötü olduğunu ifade ediyor. Dini inançlarıyla ilgili özellik tanımlamıyor. Babasını da aynı hastalıktan kaybettiği için endişeli ve kolostomi açılmasından kaynaklı yaşam kalitesinin düşeceğinden endişeleniyor.

Laboratuar Bulguları                                                                              

 • Üre : 30 mg/dl
 • Kreatinin : 0.81 mg/dl
 • Total bilirubin : 0.70 mg/dl
 • AST : 30 IU/L
 • ALT :  26 IU/L
 • Total bilirubin : 7.24 g/dl
 • Albumin :3.45 g/gl
 • LDH :309 IU/L
 • Amilaz : 53
 • Sodyum : 141 mmol/L
 • Potasyum :5.2 mmol/L
 • Klor : 60.46
 • Hct : 34.9
 • Hgb :11.2 gr
 • APTT :27.8 sn
 • Trotrombin zamanı : 13.2 sn
 • INR : 1.18  Aktivite : 74.2

TABURCULUK EĞİTİM PLANI

 • Beslenme şeklinin önemi
 • Konstipasyondan ve diyareden kaçınma konusunda bilgilendirilmesi
 • Bol sıvı almanın önemi
 • Kilo almanın önlenmesi
 • Kolostomi bakımı ve torba değişiminin öğretilmesi
 • Kolostomi komplikasyonları izleminin bilinmesi (enfeksiyon, nekroz, iskemi)
 • Stoma çevresindeki derinin bakımı
 • Ateşin 38 derecenin üzerine çıktığında ve ısrarlı bir şekilde düşmediğinde gecikmeden doktora başvurması,
 • Kolostomi irrigasyonun bilinmesi ve uygulanması
 • Kontrollerin önemi
 • Koku oluşumunu önleyen önlemler
 • İlaçların kullanım şekilleri
 • Hijyen kurallarına uyma
 • Kolostomi ile yaşam ( çalışma hayatına dönebilme, günlük aktiviteler, egzersiz ve spor, seyahat, cinsel yaşam gibi)                    HAZIRLAYAN: HELİTAM EĞİTİM

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال