Kardiyak aritmi hemşirelik girişimleri

Kardiyak aritmi, kalp atımı ve ritminde düzensizlik, bozukluk olması durumunda konulan tanıdır. Aritmi yavaş, hızlı ya da her ikisini içeren düzensizlikte olabilir.

Kardiyak aritmi etiyolojik faktörler

 • Kompansatuar mekanizmalar (sempatik aktivite artışı)
 • Hipopotasemi
 • Miyokardiyal değişiklikler (dilatasyon, hipertrof)
 • Hipoksi

Kardiyak aritmi tanımlayıcı özellikler

 • Düzensiz apikal nabız
 • Nabızın 60/dk altında veya 100 / dk üstünde olması
 • Apikal radyal nabız farklılığı
 • Senkop çarpıntı
 • Anormal nabız hızı / ritmi
 • Kardiyak arrest
 • Solunum arresti
 • AF VEA, VT, VF
Kardiyak aritmi amaç: Aritmiyi erken tanımak, komplikasyonları önlemek.

Kardiyak aritmi hemşirelik girişimleri

 • Kardiyak aritmi belirti ve bulguları değerlendirilmeli, hekime haber verilmeli.
 • Yeterli myokardiyal perfüzyonu ve oksijenasyonu arttırmak için kalp debisini arttırma girişimleri uygulanmalı.
 • Doku oksijenasyonunu arttırmak için solunum durumunu geliştirme girişimleri uygulanmalı.
 • Hekim istemine göre potasyum replasmanı yapılmalı.
 • Hasta yatak istirahatine alınmalı ve monitörize edilmeli.
 • Monitöre bağlı değilse nabız 1 dakika sayılarak aritmi değerlendirilmeli.
 • 12 derivasyonlu EKG çekilmeli.
 • Hekim istemine göre antiaritmikler ve oksijen inhalasyonu uygulanmalı.
 • Trombüs belirti ve bulguları değerlendirilmeli.
 • Acil durumlar için (kardiyoversiyon, defbrilasyon, geçici pace maker ve CPR) hazır olunmalı.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال