Nöbet tesliminde SBAR metodu kullanımı

Sbar Metodu nedir? Nöbet tesliminde sbar metodu kullanımının önemini bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Hastanın daha güvenli ve daha verimli bakımı için çalışan personelin aralarında gelişen iletişim sürekliliği, kusursuzluğu ve güvenliği oldukça önemlidir. Bir sağlık personelinin hastasını başka bir sağlık personeline teslim ettiğinde veya hastası ile alakalı bir konuyu konuştuğunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlık veya yanlış anlamalar hastanın güvenliği açısında risk oluşturmaktadır.

JCI Hasta güvenliği hedefleri kapsamında etkili iletişim için bir zorunlu teknik uygun olacaktır. Bu kapsamda hasta bilgilerinin aktarılması için SBAR tekniği kullanılmaktadır.


Hasta güvenliğini artıran SBAR Tekniği;

 • Hemşire ve doktorların hastanın bakımı, tedavi süreci ve sorumluluklarını başka birine devrederken devir alan personel ve bu devir alma süreçlerinde kullanılabilir.

 • Çalışan personelin kısa süre görev yerini terk etmesi durumunda bu teknik kullanılır.

 • Ameliyathane ve anestezi sonrasında hastanın bakım ünitesi veya yataklı birime geçişi esnasında bu teknik kullanılır.

 • Acil servisten yoğun bakıma veya yoğun bakımdan acil servise geçtiğinde bu teknik kullanılır.

 • Hastaneden başka bir sağlık merkezine transferde bu teknik kullanılır.

 • Laboratuvar ve radyoloji sonuçları yanı sıra hastanın taburcu olması veya başka polikliniğe geçmesi durumunda bu teknik kullanılır.


SBAR; Situatıon, Background, Assessment ve Recommendation süreçleridir. Hastanın durumu, geçmişi, değerlendirmesi ve öneriler olmak üzere 4 aşamadan oluşan bu süreçte hastanın süreç boyunca her anının kayıt altına alınması ve sürekli veri oluşturulması ile güvenli yolculuk yapması anlamın gelecektir.


S; Situation (Durum)

 • Hastanın kimlik bilgileri

 • Doktorunun adı

 • Varsa hastanın alerji bilgileri

 • Hastanın geliş nedeni ve şikâyeti

 • Hastanın ilk yatış tarihi


B; Background (Geçmiş)

 • Yatış tanısı

 • Hastanın özgeçmişi

 • Hastanın kullandığı ilaçlar

 • Hastanın ağrı durumu


A; Assessment (Değerlendirme)

 • Yaşam bulguları

 • Hastanın sistem değerlendirme bulguları

 • Hastanın risk değerlendirme sonuçları

 • Hasta için kullanılan pansuman veya drenler

 • Varsa kritik test ve sonuçları

 • Konsültasyon durumları


R; Recommendation (Öneriler)

 • Planlanan bakım süreci

 • Planlanan tetkik aşamaları

 • Varsa faydalı öneriler


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال