Sağlık personeli'de hasta kadar dertli

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan sağlık personeli ve yöneticilerden oluşan 17 bin 101 çalışanın yanıtladığı 148 soru üzerinden “Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması” yaptı.

Sosyal politikaların en önemli araçlarından biri olan sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için sağlık çalışanlarının yaptığı işten memnun olması gerektiği belirtilen araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İşte o sonuçlar;

Alınan tedbirler yetersiz

Ankete katılan üç sağlık çalışanından ikisi şiddete ilişkin güvenlik tedbirlerinin yeterli düzeyde olmadığını, kendini hasta ve yakınlarına karşı güvende hissetmediğini belirtti.

İş yükü fazla

Sağlık çalışanlarının yarısı iş yükünün fazla olduğunu belirtirken her üç çalışandan birinin yaptığı işle ilgili başarı hissi duymadığı ortaya çıktı.

Performans sistemi

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi başta olmak üzere tam gün, tayin ve geçici görevlendirme, Kamu Hastaneleri Birliği, hasta hakları, kalite ile akreditasyon ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılan ankette büyük ölçüde olumsuz çıktığı tespit edildi.

Kalite sorunu

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’nin hizmetin kalitesini, verimliliğini ve hasta memnuniyetini artırdığına inanan sağlık çalışanı oranının çok düşük olduğu, buna karşın çalışanlardan yarısından fazlasının sistemin gereksiz muayene ve tetkikleri artırdığına ve çalışanlar arasında dostluk, sevgi ve güven gibi duyguların olumsuz olarak etkilendiğine inandıkları tespit edildi.

Siyasi ve sendikal tercihler

Sağlık çalışanları tarafından Kamu Hastaneler Birliği uygulaması ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi. Birliğe yönetici atamalarının liyakat ve yeterlilik esası yerine siyasi ve sendikal tercihlere göre yapıldığına inananların oranı yüzde 52.7 olarak tespit edildi.

Beyaz kod etkisiz

Obezite ve sigara ile mücadele konusunda yürütülen politikalara olumlu bulan sağlık çalışanlarının şiddeti önleme amacıyla kullanılan “beyaz kod” uygulamasını etkisiz bulduğu tespit edildi.

Kurumlar adaletsiz

Tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilen sağlık çalışanlarının;

  • Bu kurumda çalışanlar adil bir şekilde ödüllendirilmekte.

  • Bu kurumda bana sağlanan ücret ve diğer finansal imkânları adil buluyorum

  • Bu kurum içinde işler adil bir şekilde dağıtılmakta


gibi adalet ile ilgili ifadelere katılmadıkları da ortaya çıktı.

Gereksiz tıbbi işlemler!

Sağlık çalışanların yaklaşık yarısının iş yükünün fazla olması, kayıt yapma gibi mesleği dışında yapmak zorunda bırakıldığı işlerden memnun olmadığını beyan etmiş olması ve beş çalışandan birinin kurum gelirini arttırmak için gereksiz tıbbi işlem gibi vicdanına aykırı işler yaptığını söylemesi ayrıca dikkat çekti.

İş bilen çalışanın kalmaması

Sağlık çalışanlarının yüzde 70 gibi önemli bir kısmının geçici görevlendirmeleri olumsuz karşıladığı kaydedilirken sık sık yapılan tayinler sonucunda işi bilen çalışanların kurumda kalmadığı ve önceden bilgi verilmeden yapılan tayinlerin motivasyonu düşürdüğü ortaya çıktı.

Atamalar siyasi ve sendikal tercihe göre

Katılımcılar yönetici atamalarının siyasi ve sendikal tercihlere göre yapıldığına inanıyor.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال