Larenks kanserleri belirtileri, tedavisi ve hemşirelik bakımı

Boğazın hemen altında ve farenksin (yutak) önünde, ses tellerininde bulunuğu organa larenks (gırtlak) denir. Larenksin görevi, gıda alımı sırasında besinlerin nefes borusuna kaçmasını önlemektir.

Larenks kanserlerinin sebepleri

 • Alkol tüketimi

 • Sigara kullanımı

 • Tahriş edici gazlara uzun süreli maruz kalma

 • Ses tellerini zorlama (bağırarak vb.)

 • Sesi yanlış kullanma

 • Hava kirliliği

 • Tümörler


Larenks kanserlerinin belirtileri

 • Dispne (Solunum sıkıntısı)

 • Hemoptizi (Kan tükürme)

 • Ses kısıklığı

 • Disfaji (Yutma güçlüğü)

 • Öksürük


Larenks kanserinde tedavi

 • Kordektomi (ses tellerinden birinin alınması işlemine denir.)

 • Total larenjoktomi

 • Subtotal larenjektomi

 • Vertikal parsiyel larenjektomi (hemilarenjektomi)

 • Supraglottik larenjektomi (horizantal parsiyel larenjektomi)

 • Radikal boyun diseksiyonu


Larenjektomili hastada hemşirelik bakımı

 • Kişi konuşma yeteneğini geçici veya kalıcı olarak kaybedebilir. Sesini kaybeden hasta stres ve anksiyete durumlarını yaşayabilir. Hastanın anksiyete durumunu azaltmak için hasta ile empatik iletişim kurulur.

 • Hasta ile iletişim halindeyken yüz hastaya dönmeli ve göz teması kurulmalıdır.

 • Hastanın anlaması için cümleler tane tane ve sesi yükseltmeden baskılı bir şekilde söylenmelidir.

 • Kişinin ağız hareketlerinizi takip etmesine fırsat verilmelidir.

 • İletişim esnasında jest ve mimikler kullanılır.

 • Hastanın kendisini ifade etmesi için anlatmak istediklerini kağıda yazması istenir.

 • Oda havasının nemli olmalıdır.

 • Hastanın boğaz sekresyonlarını temizlemek için sık sık öksürtülmelidir.

 • Sekresyonlar öksürme ile temizlenemiyorsa sık sık hasta aspire edilmelidir.

 • Hasta solunum sıkıntısı yaşayabileceği için siyanoz belirtileri açısından hasta takip edilmelidir.

 • Hastanın bu dönemde psikolojik sorunları baş gösterebilir. Hastaya psikolojik destek verilir.

 • Hastanın her gün bilinç durumu gözlemlenir ve kayıt edilir.

 • Hastanın her gün ağrısı sorgulanarak skorlanır.

 • Operasyon sonrası ilk 3 gün hastanın oral alımı stoplanır. 3. gün sonunda sıvı gıdalar ile oral alıma tekrar başlanır.

 • Operasyondan 1 gün sonra hasta mobilize (hareket) edilir.

 • Trekeostami enfeksiyon bulguları yönünden takip edilir. (kızarıklık, ödem vb.)


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال