Kulak burun boğaz (KBB) acil hastalıkları ve hemşirelik bakımı

Kulak burun boğaz acil hastalıkları başta solunum düzeyinin etkilenmesi ve beslenme bozukluklarının olmasıyla kişinin hayatını tehdit edecek düzeyde olabilmektedir.

1 - Yabancı cisim aspirasyonu

 • Amerikada yılda yaklaşık 3000 kişinin ölüm sebebidir. (Türkiye'de rakamlar bilinmiyor.)

 • Çocuklarda daha sık görülür. Genelde bozuk para, besin maddesi veya oyuncak parçaları yutarlar.

 • En sık bronşial olanlar görülür (Laringeal olanlar genellikle hastaneye yetişemeden yaşamları son bulur.)

 • Yabancı cisimler sonucu gelişen enfeksiyonlar da obstrüksiyona sebep olabilir.


Yabacı cisim aspirasyonlarının belirtisi solunum sıkıntısıdır.


Yabancı cisim aspirasyonu hemşirelik bakım planı

 • Çocuğun oral alımı hemen kesilir.

 • Damar yolu açıklığı sağlanır.

 • Solunum sıkıntısı yönünden hasta takip edilir.

 • Hastanın yaşamsal bulguları (ANT) takip edilir.

 • Hasta yatak istirahatine alınarak gözlem altında tutulur.


2 - Enfeksiyonlar

A - Epiglottit

 • Epiglottit genelde çocuklarda görülür.

 • Etkeni Hemophilus influenza Tip-B'dir.

 • En temel 2 semptomu;

  - Şiddetli boğaz ağrısı

  - Dispne (Nefes darlığı)


 • Yüksek ateş gözlemlenir.

 • “Hot potato voice” gözlemlenir. (Ağızlarında sıcak patates varmışcasına konuşurlar)

 • Yumuşak doku dozunda yan grafilerde genişlemiş epiglot gözlemlenir.

 • İndirekt laringoskopi tam obstrüksiyona (tıkanıklığa) sebep olabilir.

 • Antibiyoterapi ve 72 saat süreyle entübasyon uygulanır (nadiren trakeotomi uygulanır)


B - Akut laringo - trakeo - bronşit (Krup)

 • Viraldir olarak gözlemlenir Etkenleri;

  - İnfluenza

  - Parainfluenza

  - RSV viruslardir.


 • 2 yaş ve altındaki çocuklarda görülür

 • Ateş yoktur veya çok hafiftir

 • Ses kısıklığı ve dispne vardır.

 • Direkt grafilerde “kalem ucu manzarası” gözlemlenir.

 • Tedavide;

  - O2

  - Buhar

  - Steroid tedavileri uygulanır.


 • Nadiren entübasyona ihtiyaç duyulur.

 • Çok nadir trakeotomi yapılır.


Akut laringo - trakeo - bronşit (Krup) hemşirelik bakım planı

 • Hastanın solunum sıkıntısı nedeni ile oksijen tedavisine başlanılır.

 • Solunum sıkıntısı yönünden hasta takip edilir.

 • Hastanın yaşamsal bulguları takip edilir.


   C - Retrofaringeal abse

   • Retrofaringeal lenfadenitin abseleşmeşi

   • Farinks arka duvarına batan yabancı cisimler sonucu veya peritonsiller absenin retrofaringeal bölgeye yayılması sonucu meydana gelir.


   Retrofaringeal abse hemşirelik bakım planı

   • Hastanın yaşamsal bulguları takip edilir.

   • Drenajın miktarı ve görünümü gözlemlenir ve kaydedilir.


   D - Ludwig anjini

   • Ağız tabanında meydana gelen şişliğin dili geriye itmesiyle havayolu obstrüksiyonuna sebep olur.


   E - Difteri  

   • Membranlar havayolu obstrüksiyonu yapabilir


   F - Derin boyun enfeksiyonları

   • Çoğunluğu dentojen kaynaklıdır.

   • Bazen servikal lenfadenit sonrası da gözlemlenebilir.

   • Anaerob ve aerobların yaptığı mixed enfeksiyon çeşididir.


   G - Enfeksiyöz mononükleozis

   • Etkeni EBV’dir.

   • Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona sebep olabilir.


   H - Tetanoz

   • Laringospazm gelişebilir ve profilaktik trakeotomi açılır.


   Enfeksiyonlarda hemşirelik bakım planı (Genel)

   • Solunum sıkıntısı yönünden hasta takip edilir.

   • Solunum sıkıntısı şiddetliyle oksijen tedavisine başlanır.

   • Yaşamsal bulguları (ANT) takip edilir. (Özellikle ateş)

   • Hastanın kendisini ifade etmesine izin verilir. Hastanın bilgi eksikliği giderilir.


   3 - Anaflaksi

   • İlaçlar

   • Böcek sokmaları

   • Herediter anjioödem sebebiyle oluşabilir

   Anaflaksi hemşirelik bakım planı

   • Hastanın yeterli hidrasyonu sağlanmalıdır.

   • Steroid kullanımına başlanır ve steroid kullanımı esnasında yan etkiler takip edilmelidir.


   3 - Travmalar

   • Maksillo fasiyal travmalar

   • Orotrakeal entübasyon

   • Boyun kesileri

   • Larenks travmaları


   Kulak burun boğaz (KBB) acil hastalıklarında tedavi

   1 - Medikal tedavi

   • Pozisyon

   • Damar yolu

   • O2

   • I.V. Steroid uygulanması

   • Sedatifler kontrendike (Solunum merkezi deprese edilmemelidir.)


   2 - Cerrahi tedavi

   • Koniotomi

   • Trakeotomi (Havayolu sağlanması için en son başvurulacak yöntemdir.)

   • Direkt laringoskopi / bronkoskopi

   • Perkütan ventilasyon

   • Orotrakeal entübasyon


   3 - Heimlich manevrası

   Tam havayolu obstrüksiyonu varsa yapılır.


   Obstrüksiyonun çeşitlerine göre tedaviler

   1 - Parsiyel obstrüksiyon

   • Nedeni öğrenmeye çalışılır.

   • Tam obstrüksiyona neden olunmamalıdır;

    - Solunumu olan hastaya Heimlich manevrası yapılmaz

    - Çocuk başaşağı çevirilmemelidir.


   • O2 tedivisine başlanır.

   • Trakeotomi ile geçici hava yolu açıklığı sağlanır.


   2 - Tam obstrüksiyon

   • Yabancı cisim şüphesi varsa Heimlich manevrası uygulanır.

   • Yabancı cisim dışındaki nedenlerde veya Heimlich manevrası başarısız olduğunda;

    - Perkutan ventilasyon

    - Koniotomi

    - Acil trakeotomi uygulanır.   3- Solunum arresti (obstrüksiyon yok)

   • Ağız ağıza solunum uygulanır.

   • Airway takılır.

   • Çene pozisyonlandırma manevrası uygulanır.

   • Orotrakeal entübasyon;

    - Entübasyon sırasında mutlaka baş altında bir yastık olmalı ve baş ekstansiyona getirilmeli

    - Boyun fleksiyonda, baş ekstansiyonda olmalı   KAYNAK: Hemsire.Com

   BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

   Daha yeni Daha eski

   نموذج الاتصال