KİBAS'ın etiyolojisi, belirtileri, tedavisi ve hemşirelik bakımı

Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS); beynin hacminin artması, beyin kan hacminin artması, beynin ve omurilik sisteminin içinde bulunduğu ve adına beyin omurilik sıvısı (BOS) denilen sıvının hacminin artması neticesinde beyinde sıkışma medyadana gelmesine denir.

KİBAS’a sebep olabilecek durumlar (Kibas etiyolojisi)

 • Menenjit vb. enfeksiyöz durumların varlığı

 • Beyin tümörleri ve tümörlerin yayılımları

 • Travmalar ve kafa içi hemorajiler (Herhangi bir damardan yırtılma durumu)

 • Hematomlar ve abseler

 • BOS üretim ve emilim mekanizmasında meydana gelen bozulmalar.

 • İntoksikasyonlar (kurşun, kalay, lityum vb.)

 • Beyin ödemi

 • Erken bıngıldak kapanması

 • Juguler venöz dönüşün engellendiği hallerde.


KİBAS'ın belirtileri

 • Baş ağrısı

 • Fışkırır tarzda kusma

 • Esneme

 • Konfüzyon

 • Bilinç düzeyinde bozulma görümesi

 • İç çekme

 • Oryantasyon bozukluğu

 • Huzursuzluk

 • Deliryum

 • İrritabilite (Hafif uyarılara karşı aşırı tepki verme.)

 • Pupil refleksinde yavaşlama

 • İki pupil boyutunda farklılık (anizokori)

 • Papil ödemi

 • Görme durumunda azalma veya kaybolma

 • Herniasyon (fıtık oluşması)

 • Cushing Triadı (Beyin sapı herniasyonunun bulgusu)

 • Bradikardi, hipertansiyon ve solunum anormallikleri


KİBAS'ta tanılama nasıl yapılır?

 • Belirtilerin gözlenmesi

 • Göz muayenesi

 • Kafa grafisi

 • Kafatası sütürlarının değerlendirilmesi


KİBAS tedavisi

 • Cerrahi tedavi

 • Sıvı kısıtlaması

 • Barbitürat tedavisi

 • Solunumun düzenlenmesi

 • BOS kontrolü

 • İlaç tedavisi


KİBAS hemşirelik bakım planı

 • Kibas'ta hastanın çok şiddetli baş ağrıları olmaktadır. Bu nedenle her gün ağrı sorgulanarak skorlanmalıdır.

 • Non farmakolojik yöntemler ile geçmeyen ağrı durumunda farmakolojik yöntemlere başvurulur. (Hekim istemiyle)

 • Kafa içi basıncın artmasına bağlı kişide fışkırır tarzda kusma olabilir. Hasta bu yönden dikkatli takip edilmelidir.

 • KİBAS'ın erken belirti ve bulguları açısından hasta gözlemlenir.

 • Hasta konfüzyon durumu açısından değerlendirilir.

 • Bilinç değişikliği yönünden kişi yakın takibe alınır.

 • Oryantasyon bozukluğunu belirlemek için hastaya;

  - Burası neresi?

  - Bugün günlerden ne?

  - Ben kimim? vb gibi yer, zaman ve kişiler hakkında sorularlar sorulur.


 • Hastanın aldığı çıkardığı (AÇT) takibi yapılır.

 • Kişinin stres, anksiyete durumunu azaltmak için hastanın kendini ifade etmesi sağlanır.

 • Aile desteğinin önemi hasta ve yakınlarına anlatılır.

 • Kafa içi basınç artışını engellemek için kişinin konstipe olması engellenmelidir.

 • Kişiye özel diyet programları oluşturulur. (Diyetisyen yardımıyla.)

 • Pupil refleksleri her gün kontrol edilir.

 • Görme durumunda zayıflık olup olmadığı en erken dönemde belirlenmelidir.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال