İntrakranial anevrizma belirtileri, tedavisi ve hemşirelik bakımı

Beyindeki arterlerin genişlemesi ya da damar duvarının incelmesi sonucu genellikle damarların bifurkasyon (iki dala ayrılması) bölgesinde oluşan ve kanama ile sonuçlanan dilatasyonlara, intrakranial anevrizma denir. Konjenital, dejeneratif değişiklikler ve hipertansiyon sonucunda da sonradan gelişebilir.


İntrakranial anevrizmanın sebepleri

 • Konjenital anomaliler (%90)

 • Ateroskleroz

 • Diseksiyon

 • Enfeksiyon

 • Tümör

 • Travma


İntrakranial anevrizmanın belirtileri

 • Subaraknoid kanama (SAK)

 • İntrakranial anevrizma gelişen arter yakınlarında bası görülmesi

 • %90 ına yakını belirti vermez.


İntrakranial anevrizmada subaraknoid kanama neden olur?

 • Ağır cisim kaldırma sonucunda

 • Başı öne eğme

 • Cinsel temas

 • Kan basıncının yükselmesi

 • Bireyi zorlayan fiziksel aktiviteler

 • Stres

 • Defekasyon (Kaka yapma)


Rüptüre uğramış arterden kanın geçtiği bölgeler

 • Subaraknoid aralığa (SAK oluşumuna sebep olur)

 • Subdural aralığa

 • Beyin dokusu içine

 • Ventriküllere geçebilir.


Subaraknoid kanama ve hidrosefali ilişkisi

Subaraknoid kanama ilerlediğinde oluşan kanama ile kan bazal sisternaların dolmasına sebep olur. Piada gelişen dejenerasyonlar araknoid membran ile yapışmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı Beyin-omirilik sıvısını (BOS) emilimi bozmakta ve hidrosefaliye sebep olmaktadır.

İlgili içerik; Hidrosefali nedir? belirtileri, tedavisi ve hemşirelik bakımıİntrakranial anevrizmalarda komplikasyonları

 • Vazospazm (Damarların kasılması)

 • Kişinin bilinç durumunda bozulma

 • Sıvı elektrolit dengesizlikleri

 • İnfarkt: Dolaşım yetmezliğine sonucu yerel iskemik doku nekrozuna denir.

 • Şiddetli baş ağrıları (migren tarzı)

 • Hasta tarafında tarif edilen ''beyin içerisinde patlama sesleri''

 • Bulantı

 • Kusma

 • Işığa hassasiyet

 • Epilepsi

 • Baş dönmesi

 • Denge kaybı yaşamak

 • Paralizi/pleji (felç)

 • Görme kaybı yada görme bozukluğu

 • Konuşmada bozukluklar


İntrakranial anevrizmada tanı nasıl konulur?

 • Beyin anjiosu

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)

 • Bilgisayarlı tomografi (BT)

 • Lomber ponksiyon (LP): Beyin-omurilik sıvısı elde etmek için başvurulan tıbbi işleme denir.


Subaraknoid kanamanın seyrini ağırlaştıran durumlar

 • Vazospazm (Damar kasılması)

 • Kanamanın miktarı

 • Kanamanın tekrarlaması

 • İnfarkt (Dokuda besleyici damarın tıkanması sonucu meydana gelen nekroz bölgesine denir.)

 • Kan basıncındaki artış

 • Beyinde ödem gelişimesi

 • Diyabetes melitus (Şeker hastalığı)

 • Hastanın yaşı

 • Hematom gelişmesi

 • Anevrizmanın yayılmış olduğu bölge


İntrakranial anevrizma tedavisi

 • Analjezik uygulaması

 • Sedasyon uygulaması

 • Antikonvülzan ya da antiepileptik ilaç tedavisi

 • Antiemetikler (bulantıyı gidermek için)

 • H2 Bloker ilaçlar. (H2 blokörler, mide asit salgısını baskılayarak ve mideyi koruyan ilaçlar)

 • Kalsiyum kanal blokerleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır.)

 • Deksametazon

 • Dokusat


İntrakranial anevrizma hemşirelik tanıları

 • Akut Ağrı

 • Bilgi eksikliği

 • Serbral doku perfüzyonunda bozulma


İntrakranial anevrizma hemşirelik bakımı

 • Hastanın yaşamsal bulguları 6 saat aralıkla kontrol edilir.

 • Kontraendike bir durum yoksa hasta yatağının başı 30 derece kaldırılır.

 • Hasta sessiz ve sakin bir ortamda yatmalıdır.

 • Mümkün olduğunca hasta dış uyaranlardan uzak tutulmalıdır.

 • Hastanın kafa içi basıncının artmaması için kabız olmamasına dikkat edilmelidir.

 • Kişiye yumuşak gıdalar ağırlıklı özel diyet hazırlanmalıdır. (diyetisyen yardımıyla)

 • Kanama riski açısından tahlil bulguları takip edilmelir. (pt, aptt, aptt, inr vb.)

 • Kişinin stres ve anksiyete durumu en alt düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.

 • İhityaç halinde hastaya sedasyon uygulanabilir.

 • Ağrı kontrolü için hasta analjezik uygulanabilir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال