Hemşirelik bakımında iletişimin yeri ve önemi - Metin Yüksel Atar

Hemşirelik mesleğinin icrası için iletişim vazgeçilemeyecek bir öneme sahiptir. İnsan, yaşadığı hayatı içerisinde aile ve çevresiyle iletişim kurarak kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Ayrıca ruhsal veya psikolojik dengenin sağlanması için de insanların birbiriyle konuşup iletişim kurması büyük önem taşımaktadır. Bu kadar önem arzeden bir kavramın tanımına bakacak olursak iletişim kavramı için birçok tanım bulunmaktadır. Bunların bazıları;

iletişim, için en az iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine aralarında anlam bütünlüğü olacak cümlelerle, jest - mimiklerin de kullanılabildiği ve belirli bir mesaj taşıyan ifadeleri barındıran karşılıklı konuşma işlemi olarak ifade edebiliriz.

Temel manasında toplumda da bilinen iletişimde gönderici, alıcı, ileti ve kanal dediğimiz iletişimi oluşturan kavramlar vardır. Bunlardan herhangi birinde eksiklik veya kopukluğun bulunması iletişimin gerçekleşmesini engelleyecektir. Bu kavramlara ise iletişimin öğeleri denilmektedir.

Hemşirelik bakımında iletişim konusunda ise öncelikle bilmemiz gereken hasta bireylerin yaşadığı sorunla beraberken nasıl bir iletişimde bulunabilecekleridir. Hasta bireyler genellikle ağrı, sancı, korku ve endişe gibi duygusal durumlara sahip olabildikleri gibi bazen de soğukkanlı bir durumda olabilmektedirler. Bu bireysel farklılıkların oluşumunda kişilerin ağrı eşikleri dediğimiz ağrıyı algılama ve hissetme dereceleri, aile yapısı, yetişme koşulları ve yaşam şartları gibi birçok faktör etkili olmaktadır.


İlgili içerikler;

Akut ağrı hemşirelik bakımı

Kronik ağrı hemşirelik bakımı


Ağrısı, sancısı olan hasta bireyler tersleyici veya iletişim kurmaktan kaçınma eğiliminde bulunabilirken soğukkanlı hasta bireylerde ise ağrısı olduğu halde bunu belirtecek söz ve davranışlarda bulunmama eğilimi görülebilmektedir. Bu duygulanım süreçlerinde hasta ile iletişim kurmak ise daha da önem arz eden bir durumdur. Etkili ve verimli bir hemşirelik bakımında öncelikle hastayı dinleme konusu çok önemlidir.

Gerek hastanın tanı ve tedavisinde gerekse bakım ve ihtiyaç gereksinimlerinin belirlenmesinde hastayı dinlemek büyük bir önem taşır. Hemşire olarak hasta merkezli çalışma prensibinin uygulanması gereği olarak hastanın temel ihtiyaçları ve bakımının belirlenmesinde hastanın dinlenilmesi gerekir. Hemşireler olarak bu iletişim sürecinde hastanın duygu, düşüncelerine önem verdiğimizi hissettirip kendisini ifade edebilmesine ortam sağlamak zorundayız.

Bunlara ek olarak hastanın düşüncesi önemsenmeden, hastanın kendisini ifade etmesine olanak sağlanmadan yapılacak bir hemşirelik bakımı hastanın iyileşmesi ve verilen bakımdan memnuniyet duymasını olumsuz etkileyecek bir durumdur. Hemşirelik mesleği, hasta merkezli bir tedavi ve bakımı öncüleyen bir meslektir. Bu yüzden hastanın servise yatışından taburcu olana kadar olan bütün süreçte hastayla etkili ve verimli bir iletişim kurulması hastanın iyileşme ve verimli bir hemşirelik bakımı alarak memnun bir şekilde taburcu olmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Kendisinin ve düşüncelerinin önemsendiği, meraklarının giderildiği ve etkili bir iletişim sonucu hazırlanıp uygulanan bir hemşirelik bakımı, hastada oluşturacak özgüven ve hastalık veya yaşadığı olumsuz sağlık durumuna karşı bakış açısında olumlu gelişmeler yaşamasına katkı sağlamakla birlikte iyileşmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yüzden iletişim her alanda olduğu gibi hasta ile hemşire iletişimi noktasında da hemşireler tarafından göz ardı edilmemesi gereken ve daha fazla özen gösterilmesi gereken bir duruma sahiptir.

Metin Yüksel ATAR

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال