Günümüzün sorunu "gürültü kirliliği"

İnsan ve toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olan ses karmaşası olarak bilinen etkiye gürültü denir.

Nasıl ki çevre olduğundan kötü göründüğü zaman çevre kirliliği adını almıştır. Ses te gerektiği kalitede kullanılmadığı zaman ses kirliliğini yani gürültüyü meydana getirir.

Dünyada ve ülkemizde meslek hastalıklarının arasında en yaygın olanlardan bir tanesi gürültü nedeniyle kalıcı işitme kayıplarıdır. Gürültü sadece iş yerlerinde görülen bir zararlı etmen değildir. Aslında alıştığımız veya alışmak zorunda kaldığımız büyükşehirler de ne yazık ki yapılan ölçümlerine göre çok fazla gürültülü olarak belirtilmiştir.

Hatta televizyonda ev reklamlarında şehrin gürültüsünden uzak diye evler satılmaktadır.

Sesin iki temel özelliği vardır.

1- Desibel:

Sesin havada oluşturduğu ve kulağımıza direk etki eden basıncına desibel denir. Kulağımızın algıladığı desibel aralığı 0-140 desibeldir. !40 desibel civarında sesin çok olduğu ortama girildiğinde kulak zarında yırtılma meydana gelebilir.

2- Frekans (Hz):

Frekans ise saniyedeki titreşim dalgasına verilen addır. Uluslararası standartlar çerçevesinde, işitme sistemine zarar verebilecek gürültü seviyesi 100-10.000 Mhz ve 85 dB seviyesidir.

Gürültünün sağlık üzerinde etkileri

  • İlk ve en önemli etkilerinden bir tanesi işitme duyusunda zararlara neden olabilir. Hatta kalıcı sağırlıklara neden olabilir.

  • Gürültü kişilerde psikolojik travmalara sebep olabilir.

  • Gürültülü bir ortamda uyumak çok zordur. Hatta gürültülü bir ortamdan çıktıktan sonra bile etkileri uzun süre devam edeceği için ne kadar sessiz bir ortam olursa olsun kişide huzurluzluk meydana gelir.

  • Gürültü konsantrasyon kaybına neden olur.

  • Gürültü çalışma verimini azaltır.

Gürültü önemsiz olarak görülmemeli!

Giderek artmakta olan  sanayileşme ve kentleşme sonucunda gürültü önemli bir çevresel kirlilik etmeni haline gelmiştir. Gürültünün insan sağlığında  pek çok yönüyle olumsuz etkiledilerinin  görülmesine karşın, toplumumuzda hala bir risk olarak algılanmamaktadır. Oysa yine bilinmektedir ki gürültünün bu olumsuz etkilerinden korunmanın en etkin yolu, gürültü kaynağının denetiminin olmasıdır. Gürültünün azaltılmasına yönelik önlemler tasarım ve üretim aşamasında alınması gerekir.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال