Beyin anjiyosu hemşirelik bakımı

Beyine giden damarların tıkanıklığını ve daralmasını kontrol etmek için yapılan işleme beyin anjiyosu denir. Beyin anjiyosunda damarlara sağlığa zararsız özel bir sıvı gönderilir. Bu sıvı radyoaktif ışınlar ile ekrana yansıtılır. Beyin anjiyosu ile damarlarla ilgili tüm ayrıntılar gözlemlenebilir.

Beyin anjiyosu uygulanan arterler

 • Karotis arter

 • Femoral arter

 • Vertebral arter

 • Brakial arter

 • Aksiller arter

 • Subklavian arter


Beyin anjiyosu hangi hastalıkları tanılamak için uygulanır?

 • Anevrizma

 • Tümör

 • Tromboz

 • Arteriovenöz malformasyonlar (AVM)

 • Spinal stenoz (Omuriliğin geçtiği kanal ve omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği deliklerin bir şekilde daralmasına dar kanal veya spinal stenoz denir.)


Beyin anjiyosu komplikasyonları

 • Nöbet

 • Stroke (felç/inme)

 • Tromboz (Kanın aterosklerozlu bir atardamar ya da toplardamar içinde ya da bir organda pıhtılaşmasına tromboz denir.)

 • Alerjik reaksiyonlar

 • Emboli (trombozdan pıhtı atması)

 • Hipotansiyon

 • Bradikardi (İlgili içerik: Nabız çeşitleri)

 • Hemiparezi (Vücudun bir yarısındaki kaslarda kuvvetsizlik anlamına gelen patolojik duruma hemiparezi denir.)

 • Senkop (bayılma)

 • Görme durumunda bozulma

 • Disfazi (Bir çeşit konuşma bozukluğudur.)


Beyin anjiyosu öncesi hazırlık

 • Beyin anjiosu öncesi yapılacaklar hakkında kişi bilgilendirilir.

 • Hastaya uygulanacak ilacın etkileri hakkında bilgi verilir. (Dilde, gözlerde, dudaklarda, dişlerde ve gözlerde yanma hissi oluşabilir.)

 • İşlem esnasında hastanın solunumun kaslarının zayıflayacağı anlatılır. (Özellikle karotid arterden anjiyo yapıldığında)

 • Hastaya işlem sırasında konuşmaması ve öksürmemesi gerektiği belirtilir.

 • Hastaya işlemden 6 - 8 saat önce oral alım kesilir.

 • İşlemin uygulanacağı bölge hazırlanır. (traş vb.)

 • Takı, toka gibi aksesuarlar ve takma diş çıkartılır.

 • Yaşamsal bulgular takip edilir. (ANT takibi)


Beyin anjiyosu sonrası hemşirelik bakımı

 • Hastanın yatak istirahati sağlanır.

 • Hastanın baş kısmı kontraendike bir durum söz konusu değilse yükseltilir.

 • İşlemin uygulandığı bölgenin kanama kontrolü yapılır.

 • İşlemin uygulandığı bölgedeki kol, bacak ya da başın düz şekilde tutulması istenir.

 • Hemotom ve emboli yönünden hasta takip edilir.

 • Hastanın vital bulguları (ANT) operasyondan sonraki ilk saatte 10 dakikada bir kontrol edilir. Sonraki zamanlarda vital bulgu takibinin sıklığı azaltılır.

 • Hastaya uygulanan her işlem kayıt altına alınır.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال