Arteriovenöz malformasyon (AVM) ve hemşirelik bakımı

Arteriovenöz malformasyon (ya da damar yumakları) atardamar (temiz kan taşıyan damarlar) ve toplardamar (kirli kan taşıyan damarlar) arasında olmaması gereken kısa bağlantılara yol açan oluşumlardır.

Arteriovenöz malformasyon kan dolaşım sisteminde meydana gelen bozukluklardır. Genellikle bebekken veya fetüsken ortaya çıkmaktadır. Normal kan dolaşım sistemi atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşur. Kılcal damarlar atardamar ve toplardamar arasındaki bağlatıyı kurar.

Arteriovenöz malformasyonda kılcal damarlar yeterince gelişememiş ve atardamar ile toplardamar arasındaki bağlantı sağlanamamıştır. Bundan dolayı arteriovenöz malformasyonda kan dolaşım sisteminde bozukluklar oluşmuştur.

Arteriovenöz malformasyon belirtileri

​AVM’nin en korkulan sonucu beyin kanamasıdır. Genellikle, hiçbir şikayete yol açmayan bir AVM ilk olarak neden olduğu beyin kanaması ile karşımıza çıkabilir. Fakat tipine, yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı yakınma ve bulgulara yol açabilir. Bu belirtiler;

 • Baş ağrısı

 • Sara nöbetleri

 • Bayılma

 • Kol ve bacaklarda kasılma

 • Halsizlik

 • Güçsüzlük

 • His kaybı

 • Karıncalanma

 • Dengede bozulma

 • El becerilerinde (motor) azalma

 • Zeka geriliği

 • Hafıza problemleri

 • Konuşmada bozulma

 • Erken bunama

 • Kişinin kafasından uğultular duyduğunu belirtmesi

 • İşitme kaybı

 • Bel ağrıları

 • Psikolojik rahatsızlıklar

 • Hidrosefali

 • Uyku örüntüsünde rahatsızlık


Arteriovenöz malformasyon omuriliğe nasıl zarar verir?

 • Kılcal damar yapısı bozulduğu için hücrelere yeterli oksijen taşınamaz.

 • Kan dolaşım sisteminde bozulma olduğu için kanama gözlenir.

 • Sorunsuz dokularda bası oluşturur.


Arteriovenöz malformasyon komplikasyonları

 • Kanama

 • Sinir hasarı

 • Mortalite (ölüm)


Arteriovenöz malformasyonda tanı nasıl konulur?

 • Fizik muayene

 • Nörolojik muayene

 • Bilgisayarlı tomografi

 • Manyetik rezonans görüntüleme

 • Beyin anjio grafisi

 • EEG


Arteriovenöz malformasyon tedavisi

 • Analjezik tedavisi

 • Sara nöbetlerinin kontrolü

 • Mikrocerrahi

 • Embolizasyon (Kanamanın durdurulması)

 • Balon yerleştirme (intravasküler girişim)

 • Radyocerrahi

 • Konservatif tedavi (Hastalığın ilerlemesinin yakından takip edildiği bir tedavitürüdür.)

Arteriovenöz malformasyon hemşirelik bakımı

 • Hastanın günlük ağrı sorgulaması ve skorlaması yapılırak kayıt edilir.

 • Kişinin kendisine ifade etmesine izin verilir.

 • Kafa içi basıncın artmasını engellemek için kişinin stres ve anksiyete durumu minimum düzeyde tutulur.

 • Çevreden gelen uyarılar minimuma indirgenir.

 • Kişi sara nöbetleri açısından takip edilir.

 • Hastanın sık sık bilinç düzeyi kontrol edilir.

 • Kişinin kol ve bacaklarında kasılmalar olabilir. Kişiye özel egzersiz programları hazırlanmalıdır.

 • Kişi el becerilerinde kayıp yaşamaması için el uğraşlarına yönlendirilir.

 • Hatırlamada sorun yaşayıp yaşamadığını anlamak için anlık, yakın ve uzak bellek her gün kontrol edilir.

 • Konuşmada problem yaşayıp yaşamadığını tespit edebilmek için hasta konuşmaya teşvik edilir.

 • Uyku örüntüsünde sorun yaşaması için yatış ve kalkış saatleri sabitlenir.

 • Kişiye psikolojik yönden ailesi ve sağlık çalışanları olarak destek verilir.


İlgili içerik: Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım Planları

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال