Yalnızlık riski ve bakım planı

 

Yalnızlık Riski: Başkaları ile ilişki kurma isteği ya da gereksinimi ile ilgili bir rahatsızlık yaşama durumu bulunan bir bireydeki subjektif bir durumdur.

Nedeni:

 • Hastalıkla ilgili yaşanan fiziksel engeller ve çevreye zarar verme riskine bağlı reddedilme korkusu
 • Hastaneye yatma
 • Fiziksel engel sonucu sosyal olaylara katılma güçlüğü
 • Ümitsizlik Kendini güvende hissetmeme
 • Sosyal izolasyon Zorunlu fiziksel izolasyon

Beklenen Sonuçlar:

 • Hasta bireysel zorlukları ve bunların nedenlerini tanımlar
 • İzolasyon duygularının nedenlerini tanır.
 • Uygun olan eğlence/boş zaman aktivitelerini tanımlar.
 • Anlamlı ilişkiler kurma yollarını tartışır.
 • Onun için anlamlı olan etkileşim/ilişkilere katıldığını ifade eder.
 • Sosyal aktivitelere katılır.

Hemşirelik Girişimleri:

 • Yalnızlığın geçimi yoksa sıradan mı olduğu belirlenmelidir.
 • Sıkıntı, gerginlik, anksiyete ve yorgunluk derecesi tanımlanır.
 • Geçirilen başka bir hastalık, kaza ve kriz öyküsü olup olmadığı değerlendirilir.
 • Hastanın yalnızlıkla ilgili algılamaları ve baş etme şekilleri belirlenir.
 • Sevilen bir kişinin kaybı ya da ondan ayrılma olup olmadığı değerlendirilir.
 • Uyku, iştah ve konsantrasyon yeteneği belirlenir.
 • Hastanın duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilecekleri ortam oluşturulur.
 • Yalnızlık duyguları ve yalnızlık ile diğer kişilerin yokluğu arasındaki ilişkiler irdelenir.
 • Hastanın gerçekle durumun algılaması analiz edilir.
 • Kişinin güçlükleri ve ilgi alanları tanımlanır.
 • Basit bir aktivite (sevdiği bir kişiyle konuşmak gibi) ile başlayarak daha geniş ilişkiler kurma şeklinde planlamalar yapılır.

HASTA AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TABURCU PLANI İÇERİĞİ

 • Hastalık, tedavi, tedavinin etkileri ve bakım ile ilgili tam ve sürekli bilgi sunmak
 • Geçici olan durumlar hakkında hasta ve aileyi bilgilendirmek Hastanın sağlık durumuna özgü önerilerde bakım önerilerinde bulunmak
 • Hastalıkla ilgili öz bakım bilgisi vermek Problem çözme ve duygularla baş etme konusunda hasta ve aileye eğitim vermek
 • Ailenin de hastanın hedeflerini bilmesini sağlamak.
 • Etkili baş etme becerilerini öğrenme ve kullanma konusunda hasta ve aileye yardım etmek
 • Hastanın gereksinimlerinin karşılanması için aileyi uzun dönemli planlamaya katmak Uzun dönemde gereksinimleri ve sorumluluğunu kimin alacağını belirlemek
 • Uygun toplumsal kaynaklara yönlendirmek
 • Fiziksel ve duygusal iyi oluşlukla benlik saygısı arasındaki ilişkiyi öğretmek
 • Benlik saygısını geliştirme yöntemlerini öğretmek
 • Kendisi hakkında olumsuz iç konuşmaları, benlik saygısına zararlarını öğretmek Uzun dönemde gereksinimleri ve sorumluluğunu kimin alacağını belirlemek
 • Anksiyete ve stresle baş etme tekniklerini kullanma konusunda eğitim vermek/desteklemek
 • Hastanın yetenekleri dahilinde bağımsız aktiviteler yapmasına izin vermeleri için aile üyelerine ya da verenlere yardım etmek
 • Destek grupları, kendi kendine yardım grupları ve toplumsal destek kuruluşlarına yönlendirmek
 • Aileyi hastaya olan sevgisini ve gereksinimini söz veya hareketlerle göstermesi yönünde desteklemek
 • Ailenin de hastanın hedeflerini bilmesini sağlamak
 • İlgi alanları ile ilgili özel gruplara (spor, gençlik kulüpleri, eğitim gönüllüleri gibi) katılması yönünde desteklemek
 • İlişkilerle ilgili yardım alma için uygun danışmanlıklara yönlendirmek
 • Planlanan aktivitelerle ilgili sorumluluk alacak kişileri belirlemek

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال