Savunucu baş etme hasta bakım planı

 

Savunucu baş etme hemşirelik uygulamaları ve hasta bakım planı şu şekildedir:

Etiyolojik Faktörler:

 • Vücut kimyası
 • Ruhsal durumu değiştiren maddelerin alınması
 • Mental retardasyon
 • İlaçlar
 • Ekonomik yetersizlik
 • Ayrılma ya da boşanma
 • Yer değiştirme
 • Motivasyon olmaması

Tanımlayıcı Özellikler:

 • Baş etme yetersizliğini sözel olarak ifade etmesi, yardım istemesi
 • Rol beklentilerini karşılamada yetersizlik
 • Kronik endişe, anksiyete
 • Temel gereksinimleri karşılamada yetersizlik
 • Her zamanki iletişim şeklinde değişim olması

Amaç:

 • Kendi çevresindeki olumsuz durumları değiştirmek için karar vermesinin sağlanması ve bu kararlara uygun eylemlerde bulunmasını sağlamak.
 • Kendi çevresindeki olumsuz durumları değiştirmek için karar vermesinin sağlanması ve bu kararlara uygun eylemlerde bulunmasını sağlamak.

Hemşirelik Girişimleri:

1. Duyguların ve belirtilerin başlangıcını, bunların olaylarla ve yaşam değişimleri ile ilişkisini tanımlaması sağlanmalı.
2. Hasta konuşurken destek olunmalı.
3. Hasta öfkeli ise, uyaran düzeyi az olan çevre sağlanmalı, kişinin değil davranışının kabul edilmediği iletilmeli, içten ve dürüst olunmalı, tüm sözlerin yerine getirilmesi sağlanmalı, öfke duygularının sorumluluğunu alması için yardım edilmeli.
4. Gevşeme teknikleri öğretilmeli (ılık duş, ılık süt, müzik dinleme gibi).
5. Gevşemek için uygulamalara her gün 15-20 dk. ayırmanın önemi vurgulanmalı.
6. Problemi yapıcı bir tavırda çözmesi için hastaya yardımcı olunmalı.
7. Kendi davranışını kendisinin değerlendirmesi için hasta Cesaretendirilmeli.
8. Hemşirenin müdahale alanı dışındaki problemleri için hasta psikiyatriste veya psikoloğa yönlendirilmeli.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال