Sağlık ekibi ve hemşirenin rolü

 

Sağlık ekibi ve hemşirenin rolüne geçmeden önce, bu hizmeti ve hizmeti sunan takımı tanımlamak gerekir. Belirli amaç, görev, sorumluluk, yetki ve farklı rollerdeki sağlık disiplini üyelerinin sistematize ve planlı işbirliği ile oluşan, sağlık veya hastalık durumunda, birey ve topluma doğrudan veya dolaylı etkin ve nitelikli hizmet dağılımı sağlanmasına sağlık ekibi hizmeti, bu hizmeti verenlere ise sağlık ekibi denir.


Sağlık Ekibi Şeması

Sağlık Ekibinde Liderin Görevi

 • Planlama
  • Her hasta birey için ne yapılabilir
  • Nasıl yapılabilir
 • Gözlem
  • Kim yapacak
  • Nerede yapacak
  • Ne zaman yapacak
 • Eğitim
  • Ne, kim, ne zaman, nasıl
  • Değerlendirme
  • Kendini, ekibi, hizmeti

Sağlık Ekibinde Hemşirenin Rol ve Görevi

Bakım odağının genişlemesi ile hemşirenin hizmet hedefi geniş bir tabana yayılmış, bakım işlevi hasta bireyden sağlıklı birey ve ailesine doğru kapsamını genişletmiştir.Geçmişte hemşirelik bakımı, hastayı iyileştirmeye yani hastalığa yönelik terapötik rolleri içermesine karşı günümüzde, hastalıktan koruyacak ve sağlığı geliştirecek danışmanlık, eğitici ve rehberlik gibi sosyal rollere doğru yoğunlaşmaktadır.

Böylece hemşirelik bakımının merkezi aile kapsamından da öteye sosyal grup ve toplumun büyük kısmını kapsar hale gelmiştir.

Modern hemşirelik hizmetleri, sadecefiziksel bakımla sınırlı olmayıp, kişiyi tüm boyutları ile ele alan holistik bakımı öngörmektedir. Geniş boyutlara ulaşan bu bakım kapsamı, kuşkusuz hemşireye yeni roller, sorumluluklar ve alanlar açmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال