İdrar atım şeklinde değişme riski


Genellikle prostat hastalarında görülen idrar atım şeklinde değişme riski ve hemşirelik bakım planı örneği aşağıdadır.

Hemşirelik Tanısı: İdrar Atım Şeklinde Değişme Riski

Nedeni : Trans üretral rezeksiyon (TUR) sonrası hemoroji

Beklenen Sonuç:

  • Hastaya bakım verilen süre içinde kan basıncı, nabız ve akım volümünün normal sınırlardadır.
  • Hastanın kanamanın nedenini anladığını ifade eder.
  • Bakım verilen süre içinde hemoraji miktarı azalmıştır.

Hemşirelik Girişimleri:

  • Hastada iç kanama belirtilerini değerlendirmek için sık sık kan basıncı ve nabzı monitorize ederek izlemek (Kan kaybını değerlendirmek için gereklidir.)
  • Hastanın hemoglobin ve hemotokrit değerlerini kontrol etmek.
  • Mesane irrigasyonunu serum fizyolojik ile sürekli ya da  aralıklı olarak düzenlemek (Mesane irrigasyonu serum fizyolojik solüsyonu ile ameliyat sonrasında idrar temizlenene ve kalıntılar yok olana kadar 24-72 saat boyunca yapılır)
  • Düşük yoğunluktaki serum fizyolojik solüsyonu ile irrigasyonu yapmak. (Sıvı tedavisi sıvı volümünü korur.)
  • Hekim istemine göre IV sıvıların verilmesini sağlamak ve kayıt etmek
  • Hastanın tolere ettiği düzeyde oral sıvı almasını desteklemek ve bu konuda hastayı bilgilendirmek
  • Hastada var olan tüplerin ve diğer tüm sistemin seviyesini yerçekimine göre ayarlamak (Böylece drenaj kolay olur, hasta ile işbirliği sağlanır. Drenaj akışı kolaylaşırken, infeksiyon riski de azaltılır.)

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال